Scheepsafval geeft meer afval af

De scheepvaart in en om de Rotterdamse haven geeft sinds 15 oktober 2004 meer afval af. Vanaf die datum is de Europese richtlijn 2000/99 ‘Havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en lading residuen’ van kracht en moet scheepsgebonden afval (machinekamerolie en vuilnis) worden afgegeven.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam, 30-08-2005;