Scheepsbouwer IHC schrapt 425 banen

IHC gaat van de 2300 banen ongeveer 425 banen schrappen. Het gaat om vaste en tijdelijke contracten. Door de aanhoudende slechte marktomstandigheden. De scheepsbouwhelling in Krimpen wordt als belangrijkste helling behouden. De helling in Kinderdijk wordt aangehouden als reserve scheepsbouwhelling. Als gevolg van de economische situatie en de noodzaak tot bezuiniging wordt de Raad van Bestuur teruggebracht tot twee leden, te weten CEO, Dave Vander Heyde en CFO, Arie Vergunst.

Tijdens personeelsbijeenkomsten op alle locaties vandaag heeft de directie verdere details over haar plannen aan medewerkers gegeven. De OR en vakverenigingen zijn ook over de voorgenomen afslanking geïnformeerd. Dit is de tweede reorganisatie in korte tijd. Vorig jaar juni heeft IHC ruim 1000 banen geschrapt omdat grote orders uitbleven.

De directie van IHC in overleg met OR en vakverenigingen
IHC is met OR en vakverenigingen een aantal data overeengekomen om in gesprek te gaan over tijdslijn en voorwaarden. De directie begrijpt dat de noodzakelijke maatregelen grote gevolgen hebben voor veel medewerkers. Vanzelfsprekend zal IHC medewerkers die hun functie verliezen zo goed mogelijk begeleiden naar een volgende stap.

Economische ontwikkelingen blijven onrustig 
De economische ontwikkelingen in de markten waarin IHC opereert, blijven zeer onrustig. Met name het niveau van de olieprijs en de groeiende internationale concurrentie hebben net als in 2015 in de eerste negen maanden van 2016 geresulteerd in een fors lagere orderintake dan gepland. IHC kondigde al eerder aan dat het verwacht voor geheel 2016 onder het geprognosticeerde verkoopbudget te blijven. Het bijbehorende lage omzetniveau noodzaakt tot forse kostenreducties bij met name de ondersteunende functies in de organisatie. Daarnaast zal ook de eigen sectiebouw verder worden afgebouwd om de concurrentie uit Oost-Europa en Azië het hoofd te bieden.

Door afslanking een kleiner en gezonder bedrijf
IHC verwacht na het doorvoeren van de afslanking een kleiner en gezonder bedrijf te zijn dat haar positie als toonaangevende leverancier van maritiem equipment volop waar kan maken. De komende periode zal IHC dan ook veel nadruk leggen op het versterken van de verkoopactiviteiten.

IHC wil leidende positie behouden op gebied van design, engineering, assemblage en in bedrijf stellen van schepen en equipment
De florerende bedrijven, zoals Beavers, IQIP en Services, ruimte krijgen om hun groeipotentieel optimaal te benutten. IHC investeert bovendien in de versterking van al aanwezige kennis van medewerkers om zodoende haar leidende positie te behouden op het gebied design, engineering, assemblage en in bedrijf stellen van schepen en equipment.

Internationale activiteiten worden fors uitgebouwd
In Brazilië heeft IHC inmiddels een stevige basis in zowel marktpositie als technologische vernieuwing ontwikkeld. Via uitbouw van de internationale activiteiten komt IHC tegemoet aan de groeiende wens van haar klanten om steeds meer lokaal (local for local) te bouwen. Bovendien zal hierdoor het bestaande lokale marktpotentieel daadwerkelijk worden benut.