Scheepsinvesteerder NBZ investeert in MT Henrietta

Scheepsbelegger NBZ heeft een investering van USD 875.000 (800.000 euro) gedaan in MT Henrietta, een in 2001 gebouwde producten/chemicaliën tanker. Het schip is voor 6 jaar verhuurd aan de Engelse rederij Pritchard Gordon Tankers.

Middels uitbreiding van het belang wordt de investering mogelijkerwijs nog verhoogd naar circa USD 1 miljoen. De MT Henrietta is een in 2001 in Harlingen gebouwde producten/chemicaliën tanker van 10.000 ton met 12 epoxy gecoate tanks. Het schip is voor 6 jaar (van april 2015 tot april 2021) vercharterd op een rompbevrachtingscontract (waarbij alle operationele en commerciële risico’s bij de huurder worden neergelegd) aan de Engelse rederij Pritchard Gordon Tankers. De reder Pritchard Gorden heeft een vloot van 10 producten/chemicaliën tankers, waaronder 5 die vergelijkbaar zijn aan de MT Henrietta.

De rederij heeft call opties (terugkoop) in 2018, 2019 en 2020 tegen vastgestelde prijzen. Bovendien heeft de rederij de verplichting (als dat nog niet eerder gebeurd is) het schip aan het einde van het chartercontract in 2021 terug te kopen, ook tegen een vastgestelde prijs. Het verwachtte IRR rendement bedraagt ruim 9%. Gezien het beperkte risico (een vast emplooi met een gerenommeerde partij en een vaste minimum restwaarde) acht NBZ dit een aantrekkelijk rendement.

Diederik Tjeenk Willink, directeur NBZ: “We zijn verheugd weer melding te kunnen doen van een nieuwe investering, de tweede dit jaar. De aankopen dragen ertoe bij dat het fonds winst maakt en cashflow positief draait en daardoor dividend kan uitkeren. We zijn nu geïnvesteerd in 3 verschillende markten; kleine droge lading, grote tanker en kleine tankermarkten, hetgeen een goede risicospreiding geeft.”

Inmiddels is de op 11 november jl. aangekondigde investering in de MT Eagle van ruim USD 970.000 geheel afgerond.

Related news

List of related news articles