Scheepswerf De Hoop levert de eerste Platform Supply Vessel

In 2013 werd de orderportefeuille van De Hoop aangevuld met een opdracht voor tien state-of-the-art Platform Supply Vessels (PSV) voor Esnaad. Ondanks de sterke internationale concurrentie werd De Hoop dit prestigieuze contract gegund, dankzij hun technisch geavanceerde ontwerp en concurrerende voorwaarden. De gehele productie van de schepen wordt evenredig verdeeld tussen de twee werflocaties in Lobith en Foxhol; zo wordt de volledige levering gespreid over bijna twee jaar en wordt de laatste PSV in 2017 opgeleverd.

BN 470, het eerste schip, heeft de naam Esnaad 221 gekregen en is op 15 juli 2015 aan Esnaad, de werkmaatschappij van de ADNOC groep, opgeleverd. In de tussentijd is het casco van het tweede schip in Foxhol te water gelaten, terwijl de stalen romp van de vierde PSV op de dwarshelling aldaar wordt samengesteld. Op het werfterrein in Lobith ligt het derde schip klaar om langsscheeps te water te gaan op de eerste helling, ondertussen worden de secties van romp nummer vijf in elkaar gelast op de tweede langshelling. Tevens is het snijden van het staalpakket en de sectiebouw van de eerste secties voor de zesde PSV in een vergevorderd stadium.

Om te kunnen voldoen aan hoge doelstellingen van ADNOC, is de serie Esnaad schepen specifiek ontwikkeld om het offshore werk met maximale efficiëntie en geoptimaliseerde kosten uit te voeren, terwijl de (nadelige) gevolgen voor het milieu en de mensheid zijn geminimaliseerd. Hoewel gebaseerd op eerdere en bewezen De Hoop ontwerpen, vertegenwoordigt dit vaartuig, met de hoofdafmetingen 70.4×15.8metres (L x B), een volgende stap in de PSV-evolutie. Als bekroning van het optimaal gebruik van alle thrusters en het effect van een enkelvoudig thruster falen of één algemeen falen, heeft het schip een DNV Environmental Regularity Number (ERN) score van 99/99/99/98 toegekend gekregen.

De rompvorm van de PSV, met zijn speciaal ontwikkelde bulbsteven, is geoptimaliseerd om de (golf)weerstand te verminderen. Het bewijs van het gemaximaliseerde ladingvolume bij deze rompvorm, is gegeven in de vorm van een indrukwekkende deadweight van 2050 ton bij een geringe diepgang van 4,85m. Een aanzienlijk deel van dit volume is toegekend aan een groot aantal zeer volumineuze ladingtanks voor verschillende stortladingen en vloeistoffen, zoals brine, brandstof en diverse overige boorvloeistoffen. Om de boorvloeistoffen goed gemengd te houden, zijn een aantal tanks uitgerust met ronddraaiende schoepen. Daarnaast zijn er in het voorschip, waar ook zoals gebruikelijk de scheepsbrandstof-, drinkwater-, sanitair afvalwater-, verontreinigd water- en lenswatertanks zijn geïntegreerd, blusschuim- en dispersievloeistoftanks voor brandbestrijding en reddingsacties bij olierampen ondergebracht.

Naast de vloeibare lading kan de PSV ook deklading vervoeren op het 515 vierkante meter werk- annex laaddek, dat een grote hoeveelheid en variatie aan offshore-materialen met een belasting tot vijf ton per vierkante meter aan kan. Voor het laden en lossen is een volledig hydraulische telescoopkraan, met een hefvermogen van 15 ton op 2.5 m of 0.5 ton bij 25 m reikwijdte, gemonteerd aan stuurboord.

Externe brandbestrijdingstaken worden uitgevoerd door met twee, op afstand bediende, monitoren op het bovenste opbouwdek een verstikkend mengsel van water en schuim op de brandhaard te spuiten. Bovendien is de PSV is uitgerust met twee sproeiarmen van zes meter lang, waarmee de bemanning een oplosmiddelmiddel op het wateroppervlak kan aanbrengen om een olievlek af te breken, in geval zich een olieramp mocht voordoen.

In nauw overleg met de werf, heeft ADNOC gekozen voor een dieselelektrische voortstuwing om een grotere flexibiliteit en toepasbaarheid te verkrijgen, terwijl daarnaast ook een economisch voordeel en een hoge mate van milieuvriendelijkheid is bereikt. De drie hoofdgeneratoren, voor het voeden van de dieselelektrische voortstuwingseenheden, de apparatuur en het hotelbedrijf, bevinden zich onderdeks, in het voorschip onder de accommodatie. Dit is gedaan om de gekozen generatorsets, met de relatief grote mediumspeed motoren, te kunnen huisvesten. De voortstuwingscomponenten bestaan uit drie tunnel boegschroeven en twee roerpropellers, waarmee men met hoge nauwkeurigheid stationair op één plek kan blijven en waardoor een transitsnelheid van 13.5 knoop kan worden bereikt, beide met zo weinig mogelijk motorvermogen.

Door een hoge mate van redundantie, is gegarandeerd dat het schip, zelfs met één complete generatorset of e-circuit buitendienst, volledig operationeel blijft. Het power management systeem regelt daarnaast dat de belasting als zodanig evenredig over de generatorsets wordt verdeeld. Door optimale generatorcombinaties te configureren voor elk gebruiksscenario, is dit systeem toonaangevend en heeft een indrukwekkend lage NOx-uitstoot en een heel gunstig brandstofverbruik bij elk vaarpatroon.

De opbouw biedt plaats aan 28 personen, allemaal in hutten met een eigen badkamer, individueel regelbare luchtbehandeling, radio, televisie en toegang tot internet. De volledige accommodatie heeft een hoog comfortniveau, dat ruim boven de huidige normen in de 24/7 offshore industrie ligt.

Hoofdafmetingen
Lengte, over alles                                          : 70.40 m
Lengte, op de waterlijn                                 : 67.84 m
Lengte, tussen de loodlijnen                       : 65.26 m
Breedte, op de mal                                       : 15.77 m
Holte, op de mal                                            : 6.00 m
Diepgang, zomer                                           : 4.85 m
Snelheid, max                                                 : 13.5 kn
Bemanning                                                     : 28 persons

Lading capaciteit
Deadweight (T = 4.85m)                : 2050 t
Deadweight (T = 3.70m)                : 1000 t
Dekoppervlak                                  : 515 vierkante meter

Tank capaciteit
Brandstof                                                        : 660 cu.m
Drinkwater                                                      : 412 cu.m
Boorwater                                                      : 1028 cu.m
Boorvloeistof / Brine / Brandstof              : 789 cu.m
Droge stortlading                                          : 202 cu.m
Blusschuim                                                      : 26 cu.m
Oplosmiddel                                                   : 10 cu.m
Smeerolie                                                        : 10 cu.m
Hydrauliek olie                                               : 4 cu.m
Afvalwater                                                      : 10 cu.m
Afgewerkte olie / verontreinigd water     : 6 cu.m
Lenswater                                                       : 11 cu.m

Voortstuwing
Hoofdgeneratoren                                        : 4x Wartsila, 1480 kW elk
Havengenerator                                            : 1x M.A.N. van 238kW
Nood- /hulpgenerator                                 : 1x M.A.N. van 250kW
Roerpropellers                                               : 2x Schottel azimuthing Z-drive unit, 1250kW elk
Boegschroeven                                             : 3x Schottel tunnel thrusters, 600kW elk

Classificatie
Lloyd Register of Shipping                           : ✠ 100 A1, Offshore Supply Ship / Stand-by Ship / Fire-Fighting Ship 1 (2400m³/h) WDL (5t/m²), *IWS, CG, ✠ LMC, UMS, NAV1, IBS, DP(AA), PCR (99)(99), IHM, CAC3, ECO (BWT, CRM, IHM, OW)

Descriptive notation                                     : Green Passport

Meer… Shipyard De Hoop 

Related news

List of related news articles