Scheepswerf Pattje wordt gedoogd tot april 2017

De provinciale gedoogbeschikking van het bedrijf Pattje in Waterhuizen liep op 1 januari 2017 af. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de activiteiten van het bedrijf te gedogen tot uiterlijk 1 april 2017 onder strikte voorwaarden.

In juni 2016 heeft de provincie een eerdere vergunningaanvraag geweigerd voor de activiteiten van de scheepswerf. Sindsdien ligt de verantwoordelijkheid van het afgeven van een nieuwe vergunningaanvraag bij de gemeente en niet meer bij de provincie. Bij de beoordeling van de huidige vergunningaanvraag heeft het College geen weigeringsgronden aangetroffen. Daarom heeft zij besloten een ontwerpvergunning ter inzage te leggen voor het bedrijf. Dit zal waarschijnlijk gedurende 6 weken ter inzage liggen vanaf de eerste week in januari 2017.

Het grootste hinderprobleem is de geluidsproductie
Sinds de vergunningsweigering hebben het bedrijf, de provincie en de gemeente verschillende oplossingen onderzocht. Het grootste hinderprobleem is de geluidsproductie die hoort bij de scheepsbouw. Het bedrijf heeft gekozen voor een aantal investeringen in voorzieningen op de werf. De afbouw van de twee bestaande hallen op de kade en de nieuwbouw van twee nieuwe milieuhallen maken het mogelijk dat het bedrijf voldoet aan diverse milieuregels. De gekozen oplossing is door het bedrijf omgezet in een vergunningaanvraag op 28 november 2016, gevolgd door een verzoek om de scheepsbouw tot vergunningverlening tijdelijk te gedogen.