Scheldeverdieping kan nog dit jaar starten

Onmiddellijk nadat de Nederlandse Eerste Kamer de vier Scheldeverdragen dinsdag goedkeurde, reageerde de Vlaamse minister-president Kris Peeters opgetogen en de Antwerpse havengemeenschap opgelucht. Een uitstel van de stemming tot na het zomerreces zou immers betekend hebben dat de verdieping van de Westerschelde op Nederlands grondgebied dit jaar niet meer van start had kunnen gaan.

Bron: Nieuwsblad Transport, 09-07-2008;