Schippers wijzen naar zeevaart

Zeeuwse schippers voelen absoluut niets voor alle mogelijke extra maatregelen, die het vaargedrag op de Westerschelde kunnen verbeteren. Als er ingegrepen moet worden, dan moet in de eerste plaats de zeevaart worden aangepakt, niet de binnenvaart, vinden zij. Loodsen, die zich niets aantrekken van de onderlinge afspraken, dienen op een zwarte lijst te worden geplaatst.

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant, 27-12-2006;