Schone schepen extra welkom in Nijmeegse havens

De binnenvaartschepen met een Green Award krijgen vanaf 1 januari dit jaar 15 procent korting op de havengelden in Nijmegen. Schepen met een Green Award zijn schoner, stiller en zuiniger. Hiermee stimuleert de grootste binnenhaven van Nederland de ontwikkeling van duurzame scheepvaart. Dankzij deze maatregel gaat Nijmegen deel uitmaken van het internationale Green Award programma waaraan 16 binnenhavens en 573 schepen deelnemen.

Green Award is in 1994 in de zeevaart ingevoerd om de kwaliteit en veiligheid van de zeeschepen te bevorderen. Sinds 2011 bestaat er ook het Green Award certificaat voor de binnenvaart. Over de hele wereld worden schepen en rederijen door Green Award gecertificeerd op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Uitsluitend schepen die inspanningen verrichten die verder reiken dan de wettelijke eisen op het gebied van het milieu en veiligheid komen in aanmerking voor een certificaat. Niet alleen havens en gemeenten werken mee aan het stimuleren van schone scheepvaart, ook 9 andere bedrijven, waaronder 5 banken, bieden voordelen aan binnenvaartschepen met een Green Award.

Wethouder Harriët Tiemens vindt het belangrijk om duurzame schepen te belonen: “Als grootste Nederlandse binnenhaven aan de drukst bevaren rivier van ons land is het bevorderen van schonere schepen heel belangrijk. Als de gemeente met een korting op de havengelden eraan kan bijdragen dat een steeds groter deel van de 165.000 schepen die hier jaarlijks voorbijvaren of aanleggen ‘groener’ wordt, is dat goed voor de Nijmeegse én nationale doelen op het gebied van duurzaam vervoer en betere luchtkwaliteit. Het Green Award programma is een goed instrument om dat te bevorderen.”

“Investeringen in milieuvriendelijke schepen verdienen zich terug,” zegt Jan Fransen, Uitvoerend Directeur van Green Award. “Milieubewust gedrag in de binnenvaart wordt steeds beter erkend door alle betrokkenen. Wij hopen dat de maatschappelijk verantwoorde aanpak zich nog verder gaat uitbreiden en dat nog meer schippers, havens en andere partijen zich bij Green Award gaan aansluiten.”

Ontvangst Green Award bord
Op 25 januari om 11.00 uur zal wethouder Tiemens namens de gemeente Nijmegen het Green Award bord in ontvangst nemen op een binnenvaartschip met een Green Award. Daarmee laat de gemeente zien dat zij duurzame binnenvaartschepen gecertificeerd door Green Award erkent en beloont.

Nijmeegse havens
Waar de meeste riviersteden met de rug naar het water liggen, omarmt Nijmegen de Waal. De Nijmeegse havens zijn de transportschakel tussen Rotterdam/de Randstad en het Duitse Ruhrgebied. Ze vormen Nederlands grootste binnenvaarthaven. De containerterminal trekt vele kustschepen. Jaarlijks varen er 165.000 vrachtschepen via Nijmegen, die samen goed zijn voor 160 miljoen ton aan goederen. Revitalisering van de havens is in volle gang. Er wordt gewerkt aan kades, groen, infrastructuur en bereikbaarheid, om ook de toekomst van het havengebied zeker te stellen.

Meer… Gemeente Nijmegen