Schoner slepen met EcoTractor

Projecten waarin TNO brandstofverbruik en emissies reduceert en schonere schepen ontwikkelt staan de laatste jaren in de belangstelling. Met slimme innovaties maken we schepen schoner, maar ook de stijgende brandstofprijzen zijn een reden om zuiniger te varen. Op dit moment loopt het project EcoTractor, specifiek gericht om sleepboten energiezuiniger te maken. Er is inmiddels aangetoond dat een aanzienlijke brandstofbesparing realiseerbaar is.

Sleepboten worden ontworpen om zware lasten te trekken, en zijn daarom uitgerust met grote motoren. TNO onderzoek wijst uit, dat dit grote vermogen bijna niet gebruikt wordt. De meeste tijd is een sleepboot aan het varen naar de plaats waar hij assistentie moet verlenen. Daarnaast ligt een sleepboot ook veel tijd stand-by, dat wil zeggen dat hij beschikbaar is om bijvoorbeeld een groot zeeschip te assisteren bij het aanlopen van een haven. Tijdens het varen of het stand-by liggen draaien de motoren, maar slechts op laag vermogen. De afstellingen van de motoren en de voortstuwing is bij de bouw van het sleepboot gebaseerd op de ontwerp-specificaties, namelijk zware lasten trekken. Dan Veen, Senior Business Developer bij TNO: “Het is alsof je een sportwagen ontwerpt voor hard rijden op het circuit, maar waar je in de praktijk vaak postpakketjes mee gaat bezorgen in de stad. Dan moet je nadenken of de originele ontwerp-specificaties nog wel het beste passen bij de praktijk”.

Meer… TNO