Schotse vissers geconfronteerd met vloedgolf van bureaucratie

Vissers in Schotland worden geconfronteerd met een groter gevaar van bureaucraten in Europa dan van een zware storm op volle zee, dit zegt Simon Collins in de Scotsman. Shetland stelt niet veel voor op de kaart, een verspreiding van een aantal winderige eilanden over een afgelegen deel van de Noordzee. Maar als je de visindustrie vergelijkt met de rest van het Verenigd Koninkrijk steken Shetland en het noord – oosten van Schotland er ruimschoots bovenuit.

Shetland is op Peterhead na de grootste Britse aanvoerhaven, er is meer vis aangevoerd in Shetland vorig jaar dan in heel Engeland en Wales samen. Het is allemaal geen toeval. De zeeën rond de Shetland eilanden zijn gezond en productief met veel belangrijke visbestanden die snel herstellen na drastische maatregelen die een decennium of meer geleden zijn opgelegd om overbevissing aan te pakken. In de Noordzee, bijvoorbeeld, zijn de schelvisbestanden bijna 4,5 keer groter in 2012 dan in 1991, terwijl de kabeljauwbestanden meer dan verdubbeld zijn tussen 2006 en 2012.

Meer… Visserijnieuws