Schultz en maritieme sector werken aan Maritieme Strategie

Minister Schultz van Haegen en de maritieme sector zijn op 1 februari bij elkaar gekomen voor het werkprogramma Maritieme Strategie in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Tijdens de werkconferentie werden prioriteiten en actiepunten verzameld voor de periode 2017-2019. De opbrengsten worden de komende maanden verwerkt tot een concreet werkplan, welke in het najaar van 2017 bekend gemaakt wordt. De bijeenkomst is een coproductie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en stichting Nederland Maritiem Land (NML).

Voorafgaand aan de conferentie sprak de minister met de top van het maritieme bedrijfsleven over verduurzaming en actuele kansen en uitdagingen. Minister Schultz: “Het is inmiddels twee jaar geleden dat de sector samen met het kabinet de Maritieme Strategie heeft vastgesteld. Met acties om Nederland bovenaan alle internationale maritieme lijstjes te houden. Acties vanuit de overheid, vanuit het bedrijfsleven en vanuit kennisinstellingen. En we zijn op de goede weg om onze goede positie te behouden. Nu het vervolg.”

NML pleit ervoor om een Directeur-Generaal Maritiem aan te stellen
Geopolitieke ontwikkelingen in combinatie met een achterblijvende wereldhandel voorspellen moeilijke tijden voor de internationaal opererende maritieme sector. Wim van Sluis, voorzitter NML: “De maritieme sector pleit ervoor om maritieme onderwerpen ambtelijk te concentreren. Stel een Directeur-Generaal Maritiem aan die zich als gelijkwaardig interdepartementale gesprekspartner bezig houdt met maritieme zaken” , aldus van Sluis.

Over de Maritieme Strategie
De Maritieme Strategie behandelt de thema’s: Human Capital, Innovatie, Handel, Bereikbaarheid, Veiligheid en Milieu en Veiligheidsdreigingen en Stabiliteit. Begin 2015 heeft de Tweede Kamer de rijksbrede Maritieme Strategie vastgesteld. IenM heeft deze samen met alle betrokken overheidspartners en de maritieme cluster opgesteld. De strategie beschrijft de ambitie om de internationale toppositie van de maritieme cluster te verstevigen en te behouden. Zodat het Nederland deze positie kan behouden en in 2025 ook nog een maritieme speler van betekenis is.

Related news

List of related news articles