Search results for: Erasmus UPT

16193 results

A list of search results

 • 23 June 2020
  binnenland, carrière ontwikkeling, de sector, havens, innovatie, innovatie, onderwijs, techniek

  Erasmus Urban, Port & Transport Economics (UPT) heeft onlangs een onderzoek afgerond naar talent en talentprofielen die worden gezocht in de brede Rotterdamse economie en specifiek voor de maritieme sector. Er is ook onderzocht welke talentinitiatieven er al lopen. In totaal zijn er 321 vacatureteksten geanalyseerd van Navingo Career (voorheen maritiemevacaturebank.nl) voor een vacature-analyse en […]

 • 12 November 2018
  binnenland

  De omzet van de maritieme sector groeide met zo’n 3 procent en de werkgelegenheid bleef vrijwel gelijk. Dat blijkt uit de Maritieme Monitor 2017 die minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag presenteert in Zaandam tijdens het Maritime Awards Gala. Dit is een licht herstel vergeleken met 2016 toen de sector geen groei liet zien. […]

 • 7 November 2017
  binnenland, binnenvaart, dredging, havens, offshore energie, scheepsbouw, toeleveranciers, visserij, zeescheepvaart

  2016 was een moeizaam jaar voor de Nederlandse maritieme sector. De directe toegevoegde waarde daalde met 2,9% en de directe werkgelegenheid nam af met 0,2%. Vooral maritieme bedrijven in het Noorden maakte moeilijke tijden door met faillissementen, reorganisaties en doorstarts als gevolg. Bij de havens, grote jachtbouw en de visserij ging het wel goed. Daarnaast […]

 • 22 September 2011
  onderwijs

  Vanaf het volgende academisch jaar (2012-2013) kunnen studenten deelnemen aan een nieuwe Europese masteropleiding: European Wind Energy Master (EWEM). De TU Delft is coördinator van de opleiding, die wordt verzorgd met drie andere Europese universiteiten. Recent is het programma geselecteerd voor financiering door het prestigieuze Erasmus Mundus-programma van de EU. Snel groeiende sector Het European […]

 • 22 May 2013
  binnenland, onderwijs

  Start: donderdag 12 september 2013 Vanaf 12 september 2013 organiseert Erasmus Academie opnieuw de succesvolle praktijkleergang gewijd aan de Zeeverzekering in samenwerking met: het Verbond van Verzekeraars, Aon Risk Solutions Rotterdam, Marsh Rotterdam, Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs, Nederlands Instituut voor het Bank- Verzekerings- en Effectenbedrijf, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Nederlands Instituut van Register-Experts, Nederlandse […]

 • 19 November 2015
  binnenland, toeleveranciers

  Resato International uit Roden heeft de Erasmus Innovatie Award 2015 gewonnen. Dat is een landelijke prijs voor het meest innovatieve bedrijf van Nederland. Op 19 november tijdens het “Innovation Festival 2015” in de Rotterdam Science Tower kreeg Resato de award uitgereikt van Jan Peter Balkenende. Resato International ontwikkelt en fabriceert componenten en systemen op het gebied van hogedruktoepassingen. Een […]

 • 29 December 2015
  binnenland, toeleveranciers, zeescheepvaart

  Nederlandse bedrijven vrezen een afnemende concurrentie tussen rederijen door monopolievorming. Dit blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit onder handels- en productiebedrijven die zijn aangesloten bij EVO. De Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzocht in opdracht van EVO hoe servicegericht rederijen zijn. De leden van EVO beoordeelden de rederijen waarmee […]

 • 13 October 2015
  binnenland, onderwijs

  YoungShip Rotterdam verwelkomt het Erasmus Center for Maritime Economics and Logistics als sponsor. Op 8 oktober jongstleden tekenden het Eramus Center for Maritime Economics and Logistics (MEL) en YoungShip Rotterdam (YSR) een sponsorovereenkomst op de campus van de universiteit in Rotterdam. Onderdeel van de overeenkomst is dat alle MEL studenten een lidmaatschap krijgen bij de Rotterdamse […]

 • 3 June 2004
  binnenvaart

  ROTTERDAM – De financiële positie van Nederlandse veerdiensten is vaak zorgwekkend. Investeringen in de modernisering van de vloot blijven daardoor uit. Op den duur kan de veiligheid in het gedrang komen, zo blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Bron: Haarlems Dagblad, 03-06-2004;

 • 13 November 2015
  binnenland

  Nederland scoort bovengemiddeld als het gaat om het percentage snelgroeiende bedrijven blijkt uit de ScaleUp Dashboard. Uit het onderzoek komt naar voren dat deze bedrijven 70.000 nieuwe banen hebben gecreëerd gedurende de periode 2011-2014. Dit blijkt uit het nieuwe onderzoek van ScaleUp Dashboard van Rotterdam School of Management van de Erasmus University (RSM) en het […]

 • 22 January 2017
  binnenland, de sector, duurzaamheid, havens

  Op 17 januari is het Erasmus MC toegetreden tot de Port Health Authority Rotterdam (PHAR). De PHAR is een samenwerkingsverband tussen 11 betrokken havenorganisaties om infectieziekten in de haven te bestrijden. De Rotterdamse haven is nog steeds een van de grootste ter wereld en daarmee een belangrijke toegangspoort voor verkeer over water. Per jaar komen en […]

 • 11 June 2019
  binnenland

  Tijdens het Navingo Career Event ging Eva Helmond in gesprek met professionals Maurice Jansen van Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Logistics, Almar Blok van Erasmus Univeristy, School of Management, Sulimar Cook van Van Oord en Erwin Coolen van ECHT regie in transitie BV over dit thema. In hoeverre is duurzaamheid belangrijk binnen je […]

 • 2 March 2012
  binnenland, onderwijs

  Onderzoek naar de geschiedenis van de Maasvlakte, slimme vaarschema’s, het ontwerp van containerterminals in het binnenland en juridische problemen van ladingverlies: het is allemaal vertegenwoordigd tijdens de postersessie Zeehavenonderzoek van Erasmus Smartport en het Port Research Centre van de TU Delft. CvB-voorzitter Pauline van der Meer Mohr en directeur van het Havenbedrijf Hans Smits openen […]

 • 10 October 2007
  havens

  Generation R, het ambiteuze, meerjarige onderzoeksproject van het Erasmus Medisch Centrum (EMC) en de Erasmus Universiteit naar de gezondheid van de Rotterdamse jeugd, kan weer even vooruit. Europe Container Terminals (ECT) steunt het project met een donatie van 2,25 miljoen euro. De overhandiging van de symbolische cheque vond plaats tijdens de viering van het veertigjarige […]

 • 11 June 2019
  binnenland

  Tijdens het Navingo Career Event ging Eva Helmond in gesprek met professionals Maurice Jansen van Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Logistics, Almar Blok van Erasmus Univeristy, School of Management, Sulimar Cook van Van Oord en Erwin Coolen van ECHT regie in transitie BV over dit thema. In hoeverre is duurzaamheid belangrijk binnen je […]

 • 28 May 2013
  binnenland, havens, onderwijs

  De Erasmus Universiteit Rotterdam krijgt een bijzondere leerstoel Maritieme geschiedenis. De leerstoel wordt gevestigd door het Maritiem Museum Rotterdam, dat een actief wetenschapsbeleid voert. Voor een universiteit in de grote haven- en industriestad als Rotterdam, met een groot industrieel achterland, het Rijngebied, biedt de versterking van de samenwerking goede kansen op de verder ontwikkeling van […]

 • 30 June 2009
  toeleveranciers

  Op woensdag 24 juni 2009 is er op de Erasmus universiteit te Rotterdam de kennisoverdracht workshop Slim Conserveren gehouden. Verschillende sprekers uit de toeleveringsindustrie en overheid hebben voor een volle zaal presentaties gegeven over normen en regelgeving, nieuwe verftechnieken en kathodische beschermingen. Bron: HME, 30-06-2009;

 • 30 May 2007
  havens

  De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) krijgt weer een hoogleraar Haveneconomie. Deze leerstoel aan Faculteit der Economische Wetenschappen was vacant sinds het emeritaat van prof. drs. Harry Welters. De hoogleraar haveneconomie gaat deel uitmaken van de capaciteitsgroep Toegepaste Economie. Bron: Nieuwsblad Transport, 30-05-2007;

 • 2 February 2010
  binnenvaart

  Het Crisisberaad Binnenvaart gaat ervan uit dat de Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa) alsnog instemt met de oplegregeling voor de binnenvaart. Volgens het Crisisberaad blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in samenwerking met het onderzoeksinstituut NEA, dat afhankelijk van de marktomstandigheden het opleggen van twaalf procent van de schepen geen invloed heeft op de mededinging. […]

 • 3 February 2020
  binnenland, de sector, havens

  Op 3 februari 2020 start de eerste groep deelnemers aan de Port Executive Leadership Circle. Tijdens een intensieve week krijgen zij de gelegenheid om hun havenkennis bij te spijkeren op academisch niveau en onderling kennis uit te wisselen. De transitie van fossiele naar hernieuwbare brandstoffen, het automatiseren van processen en het creëren van werkgelegenheid, het […]

 • 28 February 2008
  binnenvaart

  Volgens Martijn van der Horst, onderzoeker Haveneconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, blijkt uit onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd, dat er tal van inefficiënties zijn bij het gebruik van spoor en binnenvaart in Rotterdam. Bron: Megastad Fm, 28-02-2008;

 • 27 September 2011
  offshore energie

    The new degree initiative was recently chosen by the EU Erasmus Mundus program for funding and the education will be imparted in coordination with three more European Universities…