Zoekresultaten voor: Hollandse Kust (zuid)

9126 resultaten

Een lijst met zoekresultaten

 • 12 July 2019
  binnenland, buitenland, havens, offshore energie, toeleveranciers

  Sif Holding gaat de 114 monopiles (113 KTon-staal) produceren voor het tweede subsidieloze windpark van Vattenfall. Voor op de kavels III en IV van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). Sif gaat de monopiles produceren en opslaan in op de Maasvlakte in Rotterdam in 2020-2021. Het project Hollandse Kust Zuid staat gepland voor 2022 en gaat bijna […]

 • 6 March 2020
  binnenland, de sector, offshore energie

  TenneT bouwt ten noorden van de Maasvlakte het net op zee Hollandse Kust (zuid) voor het aansluiten van nieuwe windparken. Daarvoor moeten 4 kabels de Noordzeebodem in. Voor de eerste 10 kilometer van het kabeltracé op zee moeten die kabels ruim 5 meter de bodem in om de drukbevaren Rotterdamse Maasmond over te steken. Voor […]

 • 12 July 2019
  binnenland, havens, offshore energie, toeleveranciers

  Sif Holding gaat de 114 monopiles (113 KTon-staal) produceren voor het tweede subsidieloze windpark van Vattenfall. Voor op de kavels III en IV van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). Sif gaat de monopiles produceren en opslaan in op de Maasvlakte in Rotterdam in 2020-2021. Het project Hollandse Kust Zuid staat gepland voor 2022 en gaat bijna […]

 • 18 March 2016
  binnenland, offshore energie

  Fugro gaat geografisch onderzoek uitvoeren bij het windgebied Hollandse Kust Zuid in de Noordzee. De werkzaamheden, uitgevoerd door het 54 meter multi-purpose survey schip, Fugro Pioneer, en de 40-meter Victor Hensen, vinden plaats over een periode van 3 tot 4 weken en gaan zich richten op het in kaart brengen van de zeebodemkenmerken en de bodemgesteldheid van de […]

 • 15 December 2017
  binnenland, duurzaamheid, offshore energie

  Vattenfall, het moederbedrijf van Nuon gaat meebieden voor de bouw van een groot windpark op de Noordzee-kavels van Hollandse Kust Zuid. Het gaat om de eerste subsidievrije aanbesteding in Nederland. Dat maakte Vattenfall vrijdag bekend. Dit jaar en volgend jaar steekt Vattenfall 2 miljard euro in duurzame energie in Noordwest-Europa. Het bedrijf wil een leidende […]

 • 15 May 2019
  binnenland, offshore energie

  Heerema Marine Contractors heeft het Petrofac-contract binnen gehaald voor het Alpha-project Hollandse Kust Zuid (HKZ) van TenneT, een van de grootste offshore windmolen-zones die in ontwikkeling zijn in de Noordzee voor de Nederlandse kust. Heerema gaat het transport en de installatie van het hoogspanningsstation substation HKZ Alpha HVAC-platform uitvoeren. Via dit hoogspanningsstation gaat de elektriciteit […]

 • 15 January 2019
  binnenland, duurzaamheid, offshore energie, toeleveranciers

  Netbeheerder TenneT en windparkontwikkelaar Vattenfall hebben overeenkomsten gesloten voor de offshore-netaansluiting voor het windpark Hollandse Kust Zuid I en II. De afspraken gaan over de realisatie van de aansluiting en het elektriciteitstransport tussen het 700 MW windpark van Vattenfall en het Hollandse Kust Zuid Alpha offshore platform van TenneT. In maart 2018 won Vattenfall deze […]

 • 9 June 2016
  binnenland, de sector, offshore energie

  TenneT is gestart met veldonderzoek op land in voorbereiding op de aansluiting van de geplande windparken ‘Hollandse Kust (zuid)’, voor de kust van Zuid-Holland. TenneT sluit deze windparken van 2018 tot en met 2021 aan op het landelijk hoogspanningsnet. De gesteldheid van de bodem is van groot belang om de kabels straks succesvol te kunnen […]

 • 19 June 2019
  binnenland, buitenland, offshore energie

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de besluitvormingsperiode voor de zero-subsidie ​​Hollandse Kust (zuid) III en IV aanbestedingsronde verlengd met maximaal 13 weken omdat het bureau “meer tijd nodig heeft om de aanvragen te beoordelen”. De initiële wettelijke periode van 13 weken voor de evaluatie van de ontvangen aanvragen is op 13 juni afgelopen. […]

 • 19 June 2019
  binnenland, offshore energie

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de besluitvormingsperiode voor de zero-subsidie ​​Hollandse Kust (zuid) III en IV aanbestedingsronde verlengd met maximaal 13 weken omdat het bureau “meer tijd nodig heeft om de aanvragen te beoordelen”. De initiële wettelijke periode van 13 weken voor de evaluatie van de ontvangen aanvragen is op 13 juni afgelopen. […]

 • 4 April 2018
  binnenland, havens, offshore energie, toeleveranciers

  Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) heeft donderdag 29 maart 2018 het bidbook ‘The Essential Guide for installation and O&M Hollandse Kust wind farms’ aangeboden aan Vattenfall, dat onlangs de gunning kreeg voor de realisatie het offshore windpark Hollandse Kust Zuid. Het bidbook is door burgemeester Frank Dales van de gemeente Velsen en Ron Davio, voorzitter Amsterdam IJmuiden […]

 • 7 September 2018
  binnenland, duurzaamheid, offshore energie

  TenneT heeft het consortium Van Oord–Hellenic Cables de opdracht gegund voor de levering en installatie van de zee- en landkabels voor het project Hollandse kust (zuid) Alpha. Met deze 700 MW netaansluiting wordt het mogelijk om de windenergie van zee naar de stroomgebruiker in het land te krijgen. In het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) worden […]

 • 28 November 2017
  binnenland, havens, offshore energie

  Het Deense bedrijf Vestas opent een productielocatie bij de haven van Vlissingen. Het bedrijf gaat 20 hectare grond in gebruik nemen voor de prefabricatie van windmolens. Hiervoor is een overeenkomst getekend met de Kloosterboer Groep. Vestas gaat de windmolens leveren aan offshorewindparken voor de kust van België vanuit Vlissingen. Ook de parken Borssele, Hollandse Kust […]

 • 1 August 2017
  binnenland, offshore energie

  Het Nederlandse bedrijf Fugro is gestart met een onderzoek naar het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) in de Noordzee. Dit doet Fugro ter voorbereiding op de tender voor een windpark. De tender staat gepland in 2019. Het windpark krijgt een capaciteit van 700 MW, voldoende elektriciteit voor ongeveer 800.000 huishoudens. Het onderzoek bestaat uit geofysisch onderzoek […]

 • 5 October 2018
  binnenland, de sector, duurzaamheid, offshore energie

  De tender voor de windparken op de kavels III en IV Hollandse Kust (zuid) gaat aan het einde van dit jaar open onder de oude regels die enigszins aangepast zijn, schreef minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer aan de Tweede Kamer. De lopende procedure voor wijziging van de Wet windenergie op zee gaat nog […]

 • 22 December 2017
  binnenland, offshore energie

  Het bedrijfsleven is bereid om zonder subsidie het windpark op kavels I en II van Hollandse Kust (zuid) te gaan bouwen en exploiteren. Marktpartijen konden hun aanvraag voor de vergunning tot uiterlijk 21 december bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat indienen. De komende maanden worden de ingediende aanvragen beoordeeld en wordt de partij […]

 • 14 February 2017
  binnenland, de sector, duurzaamheid, offshore energie

  De Tweede Kamer is ervoor om verder onderzoek te doen naar de vraag of een extra windpark op zee voor 2023 mogelijk is, bijvoorbeeld IJmuiden Ver. Wind op zee is enorm in kostprijs gedaald en zou het doel van 4450 MW aan windenergie in 2023 verhogen. Op 7 februari hebben Kamerleden Liesbeth van Tongeren en Jan Vos […]

 • 8 November 2016
  binnenland, havens, offshore energie

  Er komt een kabelaansluiting tussen windmolenpark ‘Hollandse Kust (zuid)’ en de Maasvlakte, te realiseren door netbeheerder TenneT. Dat heeft minister Kamp van Economische Zaken eind oktober bekend gemaakt. Hiermee kan straks elektriciteit van windparken op de Noordzee aan land worden gebracht.  Duurzame stroom wordt de komende decennia steeds belangrijker voor de haven van Rotterdam, als […]

 • 10 July 2019
  binnenland, duurzaamheid, offshore energie

  Vattenfall gaat het tweede subsidieloze windpark op de Nederlandse Noordzee bouwen en exploiteren, op de kavels III en IV van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). Het windpark zal in 2023 gereed zijn en 760 MW aan vermogen leveren. Dat is zoveel stroom als 1 miljoen huishoudens gebruiken. Het park zal voorzien in ruim 2,5 procent van […]

 • 10 July 2019
  binnenland, buitenland, duurzaamheid, offshore energie

  Vattenfall gaat het tweede subsidieloze windpark op de Nederlandse Noordzee bouwen en exploiteren, op de kavels III en IV van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). Het windpark zal in 2023 gereed zijn en 760 MW aan vermogen leveren. Dat is zoveel stroom als 1 miljoen huishoudens gebruiken. Het park zal voorzien in ruim 2,5 procent van […]

 • 20 May 2019
  binnenland, havens, offshore energie

  Nederland staat aan de vooravond van veel grotere windparken op zee. Naar verwachting levert dat rond 2030 dubbele omzet voor de windindustrie op. Ook komen er dan zo’n 25 tot 30.000 banen bij. “We bereiden ons er nu al op voor. Flexibiliteit, samenwerking met andere havens en kennisontwikkeling zijn cruciaal”, zegt Femke Brenninkmeijer. Brenninkmeijer leidt […]

 • 1 April 2019
  binnenland, de sector, havens, offshore energie, toeleveranciers

  Vattenfall heeft de zeehaven IJmuiden gekozen als onderhoudscentrum voor windpark Hollandse Kust Zuid 1&2. Zodra het offshorewind park klaar en operationeel is in uiterlijk 2023 worden alle onderhoudswerkzaamheden gedaan vanuit deze onderhoudshub in IJmuiden. De bouw gaat naar verwachting begin 2022 starten en er gaan zo’n 40 mensen werken. De faciliteiten die hiervoor nodig zijn […]