Zoekresultaten voor: Koen Overtoom

5149 resultaten

Een lijst met zoekresultaten

 • 6 December 2016
  binnenland, havens

  Koen Overtoom is de nieuwe CEO van Havenbedrijf Amsterdam N.V.  Op voordracht van de raad van commissarissen is Overtoom op 6 december benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van Havenbedrijf Amsterdam N.V. De gemeente Amsterdam is enig aandeelhouder. Koen Overtoom (50) werkt sinds 2002 bij het havenbedrijf en was sinds de verzelfstandiging van het […]

 • 11 July 2016
  binnenland, binnenvaart, havens, zeescheepvaart

  Koen Overtoom van Havenbedrijf Amsterdam wordt per 1 augustus 2016 benoemd tot interim CEO van het havenbedrijf. De Raad van Commissarissen en de gemeente Amsterdam hebben Overtoom benoemd na het aangekondigde vertrek van CEO Dertje Meijer. Koen Overtoom (50) werkt sinds 2005 bij het havenbedrijf en is sinds de verzelfstandiging van het bedrijf in april […]

 • 30 November 2010
  binnenvaart

  Haven Amsterdam praat met een aantal logistieke spelers in het Noorden van Nederland om meer overslagpunten voor spoor en binnenvaart te realiseren. Dat zegt commercieel directeur Koen Overtoom van het gemeentelijk havenbedrijf. Volgens Overtoom kunnen zo maximaal ‘600.000 trucks’ van de weg worden gehaald. Bron: Nieuwsblad Transport, 30-11-2010;

 • 22 October 2010
  binnenvaart

  De binnenvaart vervoert in 2040 vijf keer zoveel goederen als nu. Dat zei Koen Overtoom vorige vrijdag als hoofd commerciële sector van de haven van Amsterdam op de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) in Kampen. Om die groei aan te kunnen moeten de prestaties en betrouwbaarheid van de binnenvaart wel verbeteren. Die […]

 • 22 August 2013
  binnenland, buitenland, havens

  Een delegatie van Amsterdamse lucht- en zeehavenbedrijven bezoekt India de eerste week van september. De Douane Regio Amsterdam en NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) participeren ook in deze commerciële missie. Koen Overtoom, Chief Operations Officer van Havenbedrijf Amsterdam, leidt de missie naar New Delhi, Chennai en Mumbai. Meer… Port of Amsterdam

 • 17 December 2018
  binnenland, duurzaamheid, havens

  Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam, is samen met een tiental andere Amsterdammers benoemd tot energiecommissaris door het platform 02025. Platform 02025 streeft ernaar om Amsterdam koploper op het gebied van schone energie te maken. De benoeming werd mede georganiseerd door de Nationale Energiecommissie waar Ruud Koornstra als Nationale Energiecommissaris frontman van is. 02025 wil Amsterdammers inspireren […]

 • 19 April 2018
  binnenland, havens

  Het Sluis Haven Informatie Punt (SHIP) in IJmuiden heeft woensdag 18 april de 50.000e bezoeker verwelkomd. Frans Schipper uit Heiloo ontving een fotoboek en een bos bloemen van Koen Overtoom, CEO van Havenbedrijf Amsterdam. Met de interactieve expositie in SHIP ervaren bezoekers alles over de bouw en werking van de nieuwe zeesluis in IJmuiden en […]

 • 25 October 2017
  binnenland, havens

  Havenbedrijf Port of Zwolle, met havens in Zwolle, Kampen en Meppel, heeft per oktober een raad van advies ingesteld. Deze raad wordt gevormd door Tineke Netelenbos, oud-minister van Verkeer en Waterstaat, Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam en Bart Kuipers, hoogleraar Haveneconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De raad van advies is ingesteld voor de […]

 • 2 July 2010
  zeescheepvaart

  Van de in potentie 850.000 containers die momenteel jaarlijks van en naar Noord-Nederland en een deel van Flevoland worden getransporteerd, gaan nog altijd zo’n 650.000 teu over de weg. De overige 200.000 teu gaan via de binnenvaart en per spoor. Er valt voor deze twee transportmodaliteiten dus nog veel te winnen. Dat zei commercieel directeur […]

 • 10 November 2014
  binnenland, havens, zeescheepvaart

  Liever hangt hij het niet aan de grote klok. Jaarlijks valt de zeesluis bij IJmuiden 3% van de tijd uit, vertelt Koen Overtoom, operationeel directeur van Havenbedrijf Amsterdam, tijdens een boottocht over het Noordzeekanaal. ‘Dat lijkt misschien weinig, maar het is echt ontzettend veel’, zegt hij. ‘Onze mensen moeten de sluis dan met de hand […]

 • 8 August 2018
  havens, zeescheepvaart

  Zo groot is de bouwplaats van de nieuwe zeesluis IJmuiden. In het Sluis Haven Informatiepunt (SHIP) in IJmuiden kunnen bezoekers alles over de bouw en werking van de nieuwe zeesluis in IJmuiden en de ontwikkelingen in het Noordzeekanaalgebied ervaren. SHIP ligt direct naast de plek waar de sluis nu wordt gebouwd. Daarnaast is er aandacht voor […]

 • 15 December 2016
  binnenland, de sector, duurzaamheid, havens

  Havenbedrijf Amsterdam wil de energievoorziening in haar gebied vergaand verduurzamen. Daartoe heeft zij de doelstelling om in 2020 100.000M2 (17 MW) aan zonnepanelen op panden in het havengebied te realiseren. Daarmee wordt het havengebied het grootste zonnepark in de regio. Deze week is aan het havenbedrijf subsidie toegekend voor de eerste 19.000 m². Daarmee is […]

 • 29 April 2016
  binnenland, havens

  Op 25 april heeft Zenith Energy Amsterdam Terminal (Zenith) bekend gemaakt flink te gaan investeren in de olieterminal die het bedrijf op 31 maart van dit jaar van BP heeft overgenomen. Er wordt honderd miljoen dollar in de terminal met 77 opslagtanks geïnvesteerd. De terminal is één van de grootste opslagterminals in de Amsterdamse haven. Er […]

 • 6 March 2019
  binnenland, havens

  Port of Amsterdam en Het Scheepvaartmuseum gaan een 5-jarig partnerschap aan voor het realiseren van de nieuwe tentoonstelling over de haven van Amsterdam. Met de nieuwe presentatie wordt de eeuwenoude relatie en wederzijdse afhankelijkheid tussen Amsterdam en de haven getoond. Amsterdam is ontstaan als haven “Amsterdam is ontstaan als haven en is maritiem tot in […]

 • 8 September 2017
  binnenland, binnenvaart, havens

  Eén loket voor beroepsvaart en riviercruiseschepen in Amsterdam-Zaanstad. De intensieve samenwerking tussen Havenbedrijf Amsterdam en gemeente Zaanstad breidt verder uit. Vanaf 1 januari 2018 betaalt de beroepsvaart via één loket het binnenhavengeld voor de regio Amsterdam-Zaanstad, waarbij één tariefstelsel en hoogte geldt in het gezamenlijke exploitatiegebied. De partijen werken al langdurig samen op verschillende terreinen, […]

 • 26 November 2015
  binnenland, havens

  De zeehaventarieven voor 2016 stijgen met 0.7% ten opzichte van 2015. Havenbedrijf Amsterdam heeft dit besluit genomen met instemming van havenbranchevereniging ORAM. Dit is het derde jaar dat het Havenbedrijf de markt consulteert bij de vaststelling van deze tarieven. Het indexgetal is de gemiddelde inflatie van de laatste 12 maanden. De verhoging van de zeehaventarieven […]

 • 19 November 2015
  binnenland, cruisevaart, havens

  Havenbedrijf Amsterdam neemt het meerderheidsbelang (51%) van NS Stations in Passenger Terminal Amsterdam (PTA) per 30 december 2015 over. Het havenbedrijf had al 49% van de aandelen in handen. Dat betekent dat PTA vanaf die datum een volledige dochter is van Havenbedrijf Amsterdam NV. De cruise-activiteiten van PTA sluiten naadloos aan bij die van Havenbedrijf […]

 • 14 January 2014
  binnenland, havens

  Nog intensievere samenwerking tussen Brandweer Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam. Vandaag tekenden Havenbedrijf Amsterdam en de Veiligheidsregio Amsterdam – Amstelland een samenwerkingsovereenkomst voor het leveren van extra bluswater en bluscapaciteit in geval van een calamiteit in de Amsterdamse haven. Zowel de brandweer als het havenbedrijf heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in het havengebied. Het is […]

 • 26 June 2015
  binnenland, havens

  Deze week is de vernieuwing van de kade aan de Coenhavenweg 9 gestart, de voormalige terminal van Amstel Veem, ten behoeve van een nieuwe huurder IGMA. De overeenkomst over de verkoop van deze terminal die uit een buitenterrein, loodsruimte en een zeekade bestaat aan Havenbedrijf Amsterdam is in april gesloten. Tegelijkertijd hebben IGMA, een dochter […]

 • 3 March 2020
  binnenland, binnenvaart, duurzaamheid, havens, toeleveranciers

  Onder de naam Project Clean Amsterdam lanceren Skoon Energy en Port of Amsterdam een varende batterij die stad en haven voorziet van schone energie. Daarmee dragen de twee bedrijven bij aan het ontlasten van het elektriciteitsnetwerk. Doordat de batterij op een schip staat, is groene stroom nu overal vanaf het water beschikbaar. Skoon is het […]

 • 11 December 2014
  binnenland, binnenvaart, havens, zeescheepvaart

  De haventarieven voor 2015 stijgen met 1,1% ten opzichte van 2014. Dit is door Havenbedrijf Amsterdam besloten na een zorgvuldige marktconsultatie van het havenbedrijfsleven onder leiding van havenbranchevereniging ORAM. De tariefstijging is gebaseerd op het gemiddelde Consumentenprijsindexcijfer van de laatste 12 maanden. De eenmalige indexatiekorting van 2% voor 2014 wordt door het Havenbedrijf permanent gemaakt. […]

 • 21 March 2017
  binnenland, havens, offshore energie, toeleveranciers

  Het Zaanse bedrijventerrein HoogTij breidt zijn faciliteiten uit met de aanleg van het haventerrein en de bouw van een nieuwe zeehavenkade. De zogenaamde langs-haven komt parallel te lopen aan het Noordzeekanaal en krijgt een afmeting van circa 40 meter bij 900 meter. De kade biedt toegang voor zeeschepen met een diepgang tot 10 meter. De […]