Zoekresultaten voor: Port of Amsterdam

8427 resultaten

Een lijst met zoekresultaten

 • 30 August 2019
  binnenland, havens

  De overslag in het Noordzeekanaalgebied van de zeehavens Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad is in het eerste halfjaar van 2019 gestegen tot 54,1 miljoen ton, een stijging van 7 procent. Deze stijging was het gevolg van een groeiende overslag in de eerste zes maanden van dit jaar in de Amsterdamse haven met 12,3 procent tot […]

 • 16 March 2016
  binnenland, havens

  Het Havenbedrijf Amsterdam en Brandweer Amsterdam-Amstelland namen op 15 maart het nieuwe blusponton ‘Cerberus’ officieel in gebruik. Met dit ponton heeft Amsterdam de beschikking over extra bluscapaciteit in de haven. Het blusponton in vernoemd naar de bewaker van het hellevuur ‘Cerberus’ in de klassieke beeldende kunst. IJle Stelstra, waarnemend commandant Brandweer Amsterdam-Amstelland: ‘Een goede samenwerking met het […]

 • 28 August 2015
  binnenland, havens, scheepsbouw, zeescheepvaart

  De MS Höegh Target is met een dekoppervlak van 71.400 m2 en een capaciteit van 8500 auto’s het grootste roroschip op dit moment. Vandaag is het de eerste keer dat de Höegh Target voor de kade ligt van Waterland Terminal en Koopman Car Terminal. Om 14:00 uur overhandigde de rijkshavenmeester Janine van Oosten het havenschildje […]

 • 31 August 2015
  binnenland, havens

  De Rotterdamse en Amsterdamse havenmeesters gebruiken vanaf afgelopen weekend één havenmanagementsysteem voor het administreren, begeleiden en inspecteren van de scheepsbezoeken: HaMIS. De kwaliteit en functionaliteit van havenmanagement en scheepvaartinformatie wordt hiermee tegen lagere kosten op een hoger niveau getild. De samenwerking tussen beide wereldhavens komt ten goede aan een vlotte en veilige scheepvaart. De groei […]

 • 8 June 2011
  havens

  De Breakbulk-beurs in Antwerpen van JOC werd weer goed bezocht, ruim 4.100 bezoekers bezochten de beurs en de conferentie. Het aantal bezoekers toont dat de maritieme en logistieke kant van de stukgoedmarkt weer in beweging is. vrnl Simone Katan (Inchcape Shipping Service), Mariska Wooning, (Multi Marine Chartering) en Dorothy Winters (Haven Amsterdam). Amsterdamse havenbedrijven aanwezig […]

 • 26 November 2015
  binnenland, havens

  De zeehaventarieven voor 2016 stijgen met 0.7% ten opzichte van 2015. Havenbedrijf Amsterdam heeft dit besluit genomen met instemming van havenbranchevereniging ORAM. Dit is het derde jaar dat het Havenbedrijf de markt consulteert bij de vaststelling van deze tarieven. Het indexgetal is de gemiddelde inflatie van de laatste 12 maanden. De verhoging van de zeehaventarieven […]

 • 21 May 2013
  cruisevaart, havens

  Amsterdam is al decennia lang een zeer populaire cruisebestemming. Dit jaar beleefde de Passenger Terminal Amsterdam (PTA) echter een primeur: twee Maiden Calls gelijktijdig afgemeerd. Op 3 mei jl. zijn twee zeecruiseschepen tegelijk voor de eerste keer in Amsterdam afgemeerd. Het zeecruiseschip Europa 2 is bezig met haar allereerste reis en wordt deze week gedoopt. […]

 • 29 March 2019
  binnenland, duurzaamheid, havens, zeescheepvaart

  Een nieuw keurmerk moet havens de mogelijkheid bieden om stillere scheepvaart te belonen. Neptunes presenteerde vandaag, donderdag 28 maart, dit ‘noise label’ op hun conferentie in Rotterdam. “Zeeschepen kennen tot nu toe internationaal alleen geluidseisen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Maar omwonenden van ligplaatsen kampen soms ook met geluidoverlast”, aldus Ronald Paul, COO van het […]

 • 5 January 2016
  binnenland, duurzaamheid, havens, zeescheepvaart

  Havenbedrijf Amsterdam gaat de bonus verdubbelen van de schepen die op de lijst van de Environmental Ship Index (ESI) staan. De ESI-index is een internationale maatstaf voor de emissie van zeeschepen en ontwikkeld door de International Association for Ports and Harbours (IAPH). Deze index geeft de milieuprestatie van schepen weer over de uitstoot van luchtverontreiniging (NOx […]

 • 24 November 2015
  binnenland, duurzaamheid, havens

  Geen piepjes meer van de achteruitrijdende vrachtwagens, shovels, hijskranen en heftrucks in het havengebied. In plaats daarvan ruis. Dit is niet alleen veiliger, maar levert vooral minder geluidshinder op. Havenbedrijf Amsterdam is de campagne HoorbaarMinder gestart om de hinderlijke piepjes op rijdend materieel in het havengebied te vervangen door een ruissignaal. Dit leidt tot een […]

 • 26 June 2015
  binnenland, havens

  Deze week is de vernieuwing van de kade aan de Coenhavenweg 9 gestart, de voormalige terminal van Amstel Veem, ten behoeve van een nieuwe huurder IGMA. De overeenkomst over de verkoop van deze terminal die uit een buitenterrein, loodsruimte en een zeekade bestaat aan Havenbedrijf Amsterdam is in april gesloten. Tegelijkertijd hebben IGMA, een dochter […]

 • 17 December 2013
  havens, zeescheepvaart

  Gistermiddag, maandag 16 december, verwelkomde het Havenbedrijf Amsterdam het schip ‘de Höegh Amsterdam’. Het schip is op 18 oktober van dit jaar te water gelaten en kan maar liefst 6.500 auto’s vervoeren. De eerste reis van het schip ging van Ulsan in Zuid Korea naar Amsterdam. Adjunct Havenmeester Aart Hiemstra reikte de Höegh Amsterdam tijdens […]

 • 4 February 2016
  binnenland, buitenland, jachtbouw, zeescheepvaart

  Zenith Energy, een internationaal bedrijf gespecialiseerd in terminaldiensten voor vloeistoffen en bulkgoederen, maakt bekend een overeenkomst te hebben getekend voor de overname van een terminalfaciliteit voor de opslag van vloeibare stoffen in Amsterdam van BP plc (“BP”). De transactie zal naar verwachting voor het eind van het eerste kwartaal van 2016 afgerond zijn, na een […]

 • 12 June 2015
  binnenland, havens

  De Amsterdamse gemeenteraad heeft gisteravond de Visie 2030 met grote meerderheid aangenomen. In de Visie 2030 schetst Havenbedrijf Amsterdam hoe de Amsterdamse haven zich tot 2030 zal ontwikkelen. Met deze Visie kiest het Havenbedrijf actief voor een koers naar de toekomst door zich te richten op de energietransitie, duurzame ‘biobased’ activiteiten en de circulaire economie. […]

 • 16 May 2013
  binnenland, duurzaamheid, havens

  Havenbedrijf Amsterdam heeft tijdens de IAPH World Ports Conference in Los Angeles de zilveren IAPH Port Environment Award 2013 ontvangen. Met deze nieuwe prijs behoort het havenbedrijf tot de wereldwijde top van duurzame zeehavens. Stimuleren van duurzaamheid Havenbedrijf Amsterdam dankt de prijs aan het in 2009 opgerichte Duurzaamheid- én Innovatiefonds Havenbedrijf Amsterdam (DIHA). Dit fonds […]

 • 11 December 2014
  binnenland, binnenvaart, havens, zeescheepvaart

  De haventarieven voor 2015 stijgen met 1,1% ten opzichte van 2014. Dit is door Havenbedrijf Amsterdam besloten na een zorgvuldige marktconsultatie van het havenbedrijfsleven onder leiding van havenbranchevereniging ORAM. De tariefstijging is gebaseerd op het gemiddelde Consumentenprijsindexcijfer van de laatste 12 maanden. De eenmalige indexatiekorting van 2% voor 2014 wordt door het Havenbedrijf permanent gemaakt. […]

 • 6 March 2018
  binnenland, havens

  Zeilchartersschepen die Amsterdam bezoeken met het doel hun passagiers van- en aan boord te laten stappen of om te overnachten in het kader van een vaartocht of cruise, kunnen onder bepaalde voorschriften langer gebruik maken van de binnenzijde Steiger 14 aan De Ruijterkade. Aanvankelijk liep deze regeling tot 1 december 2017. De BBZ, Vereniging voor de Beroepschartervaart, heeft […]

 • 4 February 2013
  binnenland, duurzaamheid, havens

  De gemeente Amsterdam doet er alles aan om de stad nog schoner te maken. Zo heeft Haven Amsterdam de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in walstroomvoorzieningen bij de ligplaatsen voor de binnenvaart. Door gebruik te maken van deze walstroom ontstaat minder uitstoot van stofdeeltjes en CO2. Bovendien levert dit een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van […]

 • 14 January 2014
  binnenland, havens

  Nog intensievere samenwerking tussen Brandweer Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam. Vandaag tekenden Havenbedrijf Amsterdam en de Veiligheidsregio Amsterdam – Amstelland een samenwerkingsovereenkomst voor het leveren van extra bluswater en bluscapaciteit in geval van een calamiteit in de Amsterdamse haven. Zowel de brandweer als het havenbedrijf heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in het havengebied. Het is […]

 • 8 April 2013
  binnenland, binnenvaart

  De beroepsmatige scheepvaart op het Amsterdamse IJ, waaronder rondvaartboten, is op 30 april 2013 volledig gestremd van 13.00 uur tot 1 mei 01.00 uur. De stremming wordt aan de Westkant gemarkeerd ter hoogte van boei IJ 2A en aan de oostkant ter hoogte van boei IJ 16. Dit in verband met de Koningsvaart die plaatsvindt […]

 • 15 July 2010
  scheepsbouw

  Haven Amsterdam heeft gisteren haar nieuwe duurzame patrouilleboot 4, de ‘Athena’ gedoopt. Havenmeester Janine van Oosten van Haven Amsterdam heeft deze officiële doop verricht bij de scheepswerf van Damen Shipyard in Gorinchem. Haven Amsterdam vervangt daarmee haar patrouillevaartuig 6, de Pollux. Dit schip deed dienst vanaf 1978. In totaal heeft de haven een vloot van […]

 • 2 July 2012
  binnenland, havens

  Persbericht Regionale Havenverordening 2012. Vanaf vandaag is er één loket voor de beroepsvaart in de havens van het Noordzeekanaalgebied. Ontheffingen aanvragen, reparaties doorgeven en informatieverzoeken gaan voortaan via het PortOfficeLoket Noordzeekanaalgebied. Dit nieuwe loket, dat alle oude loketten vervangt, is speciaal ontwikkeld in opdracht van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB). Met de start van […]