Search results for: TenneT

46141 results

A list of search results

 • 14 February 2020
  binnenland, de sector, duurzaamheid, innovatie, offshore energie, offshore valley, toeleveranciers

  TenneT gaat samen met leveranciers de eerste 2 GigaWatt (GW) netaansluiting ter wereld ontwikkelen. In 2030 zal 40 procent van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte van windparken op zee komen. TenneT realiseert alle netaansluitingen voor deze windparken. Naast de geplande acht 0,7 GW wisselstroomnetaansluitingen zullen in het windenergiegebied IJmuiden Ver twee offshore netaansluitingen van 2GW komen. Hiervoor […]

 • 19 May 2020
  binnenland, buitenland, de sector, duurzaamheid, offshore energie, overheid

  Elektriciteitsnetbeheerder TenneT, actief in Nederland en Duitsland, heeft in de komende jaren miljarden nodig om te kunnen voldoen aan investeringen die nodig zijn voor de energietransitie. Dertig procent van dat kapitaal is noodzakelijk voor investeringen in Nederland en zeventig procent voor investeringen in Duitsland. Om die reden is met Duitsland afgesproken te gaan kijken of […]

 • 12 May 2011
  offshore energie

  Christof Schulte verlaat per 1 augustus de directie van TenneT en begint aan een nieuwe uitdaging als CFO van THÜGA AG in München. De Duitse directeur is binnen TenneT verantwoordelijk voor onder meer de ontwikkeling van offshore en energie databeheer. Als lid van de directie van rechtsvoorganger E.ON Netz (sinds 2007) heeft hij een wezenlijke […]

 • 18 June 2014
  binnenland, duurzaamheid, offshore energie

  TenneT ook netbeheerder op zee in Nederland – TenneT verwelkomt aanwijzing als netbeheerder op zee door kabinet – Gestructureerde aanpak, planning en standaardisatie zorgen voor benodigde kostenbesparing en haalbaarheid doelstellingen SER Energieakkoord – TenneT’s net op zee: toekomstbestendig en minder impact op leefomgeving Elektriciteitstransporteur TenneT verwelkomt de aanwijzing door het kabinet van TenneT als netbeheerder […]

 • 23 November 2011
  offshore energie

    Transmission system operator TenneT is fulfilling its obligations under German energy law and is making exceptional efforts to connect offshore wind farms in Germany. TenneT informed the German federal government that the construction of grid connections for offshore wind farms in the North Sea is no longer either possible at the present pace and […]

 • 13 July 2016
  binnenland, havens, offshore energie

  De staat stelt als aandeelhouder circa 1,2 miljard euro extra kapitaal (eigen vermogen) beschikbaar aan staatsdeelneming TenneT voor de benodigde investeringen in het Nederlandse elektriciteitsnet. Dit stelt TenneT in staat in de komende jaren 5 tot 7 miljard te investeren in zowel de aansluiting van nieuwe windparken in de Noordzee als in versterking van het […]

 • 17 January 2020
  binnenland, de sector, duurzaamheid, offshore energie, toeleveranciers

  TenneT ziet Noordwest-Europese samenwerking als belangrijke voorwaarde om leveringszekerheid van elektriciteit in de periode na 2025 te kunnen garanderen. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat analyseert TenneT jaarlijks of er voldoende productiecapaciteit in Nederland beschikbaar is om de nationale elektriciteitsvraag te dekken. Uit de nieuwste analyse blijkt dat tot 2025 die […]

 • 13 October 2014
  binnenland, offshore energie

  TenneT klaar voor ontwikkeling elektriciteitsnet op zee – TenneT richt binnen offshore organisatie nieuwe afdeling Offshore Nederland op – Marco Kuijpers senior manager TenneT Offshore Nederland – Voorbereidingen offshore ontwikkelingsplan van start voor voorspoedige ontwikkeling wind op zee in Nederlandse Noordzee TenneT heeft met Offshore Nederland een nieuwe afdeling opgericht speciaal voor de ontwikkeling van […]

 • 15 November 2011
  buitenland, offshore energie

  Elektriciteitstransporteur TenneT levert buitengewone inspanningen bij de aansluiting van windparken op zee in Duitsland. De onderneming zorgt hiermee voor een aanzienlijke en zeer belangrijke bijdrage aan de overgang naar een duurzame energievoorziening. TenneT is hiervoor een binnen Europa ongeëvenaarde investering van miljarden euro’s aangegaan. Er zijn negen grote projecten voor de aansluitingen van windparken in […]

 • 10 May 2019
  binnenland, de sector, offshore energie

  Vandaag is de topside Borssele Alpha vertrokken bij HSM Offshore in Schiedam richting Borssele. Dit is de eerste topside van de zes topsides die in de aankomende jaren geïnstalleerd gaat worden in de Noordzee. Wij spraken René Postulart, Manager Projects Offshore van TenneT over deze bijzondere dag. Rene Postulart van TenneT over sail out van […]

 • 10 February 2012
  offshore energie

  TenneT announces that Mr Eelco de Boer (58) has been appointed as CFO of TenneT Holding B.V. He will join the Board of Management as a director under the articles of association. Mr De Boer has been employed by TenneT as interim financial administrator since mid-2010. Eelco de Boer has over 20 years of experience […]

 • 8 January 2018
  binnenland, offshore energie

  Mel Kroon (60) treedt in de tweede helft van 2018 af als voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van TenneT. De Raad van Commissarissen is begonnen met de zoektocht naar een opvolger voor de heer Kroon.  Mel Kroon werd in 2002 benoemd als CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van TenneT, […]

 • 7 March 2012
  buitenland, offshore energie

  TenneT en Mitsubishi Corporation (MC) hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor samenwerking bij nog twee offshore netaansluitingen. Het betreft de netaansluitingen HelWin2 en DolWin2, die beide in het Duitse deel van de Noordzee liggen en die van essentieel belang zijn voor de integratie van duurzame energie in het Duitse landnet. In februari van dit jaar sloten […]

 • 22 November 2011
  offshore energie

  German based electricity grid operator TenneT warns government that they can’t keep up with the pace of offshore wind grid development. They said that construction of further cables at this rate is not doable due to lack of cash and skilled staff at TenneT and at their supplier. TenneT has nine grid connection projects under […]

 • 9 February 2012
  buitenland, offshore energie

  Mitsubishi participeert voor 49% in BorWin1 en 2 Unieke deal in Duitsland Investering van in totaal EUR 240 miljoen TenneT houdt meerderheidsbelang in de verbindingen TenneT heeft een partnership gesloten met Mitsubishi Corporation ten aanzien van de verkoop van een belang van 49% in twee Duitse offshore windparkaansluitingen: BorWin1 en BorWin2. De in totaal toegezegde […]

 • 17 February 2014
  buitenland, offshore energie, toeleveranciers

  TenneT en Copenhagen Infrastructure Partners investeren samen in netaansluiting voor windparken op Duitse Noordzee – Toegezegde investering van CIP bedraagt 384 miljoen euro – Solide financiële basis voor uitbreiding van netwerken op land en op zee – TenneT verwacht tot en met 2019 voor 8 GW (gigawatt) aan offshore aansluitcapaciteit te ontwikkelen TenneT en CIP […]

 • 20 April 2020
  binnenland, buitenland, de sector, duurzaamheid, offshore energie, toeleveranciers

  Veertig procent van de elektriciteit in Nederland zal in 2030 afkomstig zijn van windparken op zee. TenneT realiseert de netaansluitingen voor deze windparken. Naast de tot nu toe geplande acht netaansluitingen van 0,7 Gigawatt (GW) worden er in het windenergiegebied IJmuiden Ver twee netaansluitingen van 2 GW op zee aangelegd. Drie extra 2 GW offshore […]

 • 13 March 2013
  binnenland, toeleveranciers

  TenneT goed op koers met grote inspanningen voor uitbreiding netwerken en inpassing duurzame energieproductie. Omzet bijna EUR 1,8 miljard, EBIT EUR 362 miljoen Investeringen: EUR 13 miljard in komende 10 jaar Focus op stabiliteit, leveringszekerheid en inpassing duurzame energie Integratie Europese energiemarkt belangrijk strategisch doel Elektriciteitstransporteur en hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft in 2012 opnieuw forse inspanningen […]

 • 17 April 2012
  binnenland

  Blijvend hoge leveringszekerheid tegen lage tarieven Nieuwe verbinding met buitenland: kabel naar Groot-Brittannië Bijdrage aan de duurzame energie ontwikkeling circa € 6 miljard Omzet ruim € 1,5 miljard, nettowinst € 200 miljoen Staat ontvangt € 60 miljoen dividend Geschatte maatschappelijke acquisitievoordelen van jaarlijks € 30 miljoen Investeringsportfolio van € 14 miljard in komende 10 jaar […]

 • 23 November 2011
  buitenland, offshore energie

  Aangepaste planning bij twee platforms in Duitse deel van de Noordzee TenneT: alles in het werk stellen om netaansluitingen zo snel mogelijk uit te voeren Netbeheerder TenneT voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen op grond van de Duitse energiewetgeving en levert buitengewone inspanningen bij de aansluiting van offshore-windparken in Duitsland. TenneT heeft de Duitse Bondsregering laten […]

 • 10 April 2012
  offshore energie

  Op Paaszondag zijn twee enorme stalen modules van TenneT’s 80 meter hoge offshore converter platform succesvol aan elkaar gekoppeld op de werf van Heerema Factory Group in Zwijndrecht. Zie film link Het platform van Dolwin1 wordt op dit moment gebouwd door Heerema Factory Group, onderaannemer van TenneT’s hoofdaannemer ABB. Het High Voltage Direct Current (HVDC) […]

 • 23 October 2012
  offshore energie

  Development of the German Borkum Riffgrund 2 offshore wind farm has been suspended by DONG Energy, due to grid connection issues associated with the grid operator TenneT TSO. TenneT has not provided a firm date for laying the offshore cables, DONG Energy says. On the other hand, the grid operator explains that it cannot cover […]