Search results for: energietransitie

278 results

A list of search results

 • 19 February 2020
  carrière ontwikkeling, jouw carrière, Navingo Career Event, presentaties, programma

  Werk is een essentieel onderdeel van je leven. Het is daarom erg belangrijk een baan te vinden waar je voldoening uit haalt. Een baan waarmee je werk aflevert waarop je trots bent. Tijdens het Navingo Career Event op 28 mei vinden gedurende de hele dag showcases plaats. Tijdens de showcases laten werknemers in de maritieme […]

 • 28 March 2018
  binnenland, binnenvaart, cruisevaart, dredging, duurzaamheid, havens, innovatie, jachtbouw, offshore energie, onderwijs, opleiding & training, scheepsbouw, toeleveranciers, visserij, zeescheepvaart

  “Persoonlijke ontmoeting met je droomwerkgever is zoveel meer waard dan online zichtbaar zijn.” Studenten, starters en (young) professionals uit binnen- en buitenland bezochten op 28 maart de ruim 100 bedrijven uit de maritieme, offshore en energiesector op het Maritime & Offshore Career Event (MOCE) in het WTC Rotterdam. Bedrijven presenteerden zich op de beursvloer, via […]

 • 27 November 2018
  binnenland, binnenvaart, duurzaamheid

  Op vrijdag 23 november vond het drukbezochte Binnenvaart Jaardiner van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) plaats in de Kuip, met dit jaar aandacht voor de economische impact van de energietransitie op de binnenvaart. Want het staat buiten kijf dat de energietransitie en het akkoord van Parijs de wereld van de olie, […]

 • 8 July 2019
  binnenland, duurzaamheid, offshore energie, toeleveranciers

  Bedrijven hebben grote moeite om aan voldoende personeel te komen. Ruim 1 op de 6 bedrijven heeft voor meer dan 10 procent van het aantal werknemers vacatures openstaan en 60 procent van ondervraagde bestuurders verwacht dat dit aantal in de komende jaren gaat oplopen. Dit blijkt uit een rondvraag onder deelnemers aan de jaarlijkse Strategie […]

 • 27 September 2019
  binnenland, binnenvaart, havens, offshore energie, toeleveranciers, zeescheepvaart

  Naast elkaar of met elkaar. Olie, gas, offshore wind en marine energie gaan allemaal hun rol spelen in de toekomst van energie. Dit gebeurt niet in één keer, het is een transitie. Een overgang van fossiele brandstoffen naar volledige duurzame energiebronnen. Deze energietransitie staat centraal in de nieuwe Navingo Career Update. “Olie en gas gaan […]

 • 11 April 2018
  binnenland, duurzaamheid, onderwijs

  Deze week start de wervingscampagne voor energiestudenten. De campagne wijst studenten op de studieroutes op het gebied van energie. Er zijn ‘energytracks’ ontwikkeld om aan de grote vraag naar energieprofessionals van de toekomst te kunnen voldoen. De campagne is een initiatief van Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en New Energy Coalition.  De energietransitie doet een groot […]

 • 15 November 2019
  carrière ontwikkeling, duurzaamheid, innovatie, innovatie, offshore energie, opleiding & training, overheid, techniek, wind

  Met het Klimaatakkoord dat op 28 juni werd gepresenteerd, komt het nu aan op de uitvoering van dit akkoord. Met elkaar moeten we de energietransitie gaan realiseren. Om dit waar te kunnen maken zijn werknemers nodig. En ook daar ligt een uitdaging, want bedrijven hebben veel moeite om aan voldoende personeel te komen. Gaat het […]

 • 4 June 2018
  binnenland, buitenland, havens

  ‘Een haven is zo sterk als haar achterlandverbindingen’, aldus Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam. ‘Een goede infrastructuur van en naar havens en havenindustriële complexen is cruciaal voor de Europese welvaart en werkgelegenheid’. Tijdens het 15e ESPO congres riep Castelein de Europese Unie op tot verdere investeringen in infrastructuur in havens en achterlandverbindingen om zo […]

 • 11 July 2018
  binnenland, duurzaamheid

  Op 10 juli presenteerde voorzitter Ed Nijpels de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Vijf klimaattafels hadden de opdracht gekregen om concrete plannen op te stellen over hoe zij tot de gewenste broeikasgasemissiereductie willen komen. Uit de presentatie bleek dat de ene klimaattafel hierin verder is gevorderd dan de andere. Ook de onderlinge samenhang van de plannen […]

 • 3 June 2019
  binnenland, de sector, duurzaamheid, innovatie, offshore energie, olie & gas, techniek

  Een transitie is geen revolutie maar een verandering die geleidelijk gaat. Zo ook bij de energietransitie. De duurzame energie die nu op de Noordzee gewonnen wordt is het resultaat van decennia van onderzoek, uitgevoerd door pioniers die geloofden dat het ook anders kon. Een transitie betekent ook dat er een nieuwe koers wordt uitgezet zonder […]

 • 3 June 2019

  Een transitie is geen revolutie maar een verandering die geleidelijk gaat. Zo ook bij de energietransitie. De duurzame energie die nu op de Noordzee gewonnen wordt is het resultaat van decennia van onderzoek, uitgevoerd door pioniers die geloofden dat het ook anders kon. Een transitie betekent ook dat er een nieuwe koers wordt uitgezet zonder […]

 • 6 June 2019
  binnenland, offshore energie, toeleveranciers

  Inzetten op offshore aardgaswinning is cruciaal voor de versnelling van de energietransitie volgens Neptune Energy. Het bedrijf pleit voor intensivering van de Nederlandse offshore gaswinning. In het huidige gasdebat dreigt de offshore gaswinning op de Noordzee het kind van de rekening te worden. Lex de Groot, Managing Director van Neptune Energy in Nederland: “Wij pleiten […]

 • 6 June 2019
  binnenland, buitenland, offshore energie, toeleveranciers

  Inzetten op offshore aardgaswinning is cruciaal voor de versnelling van de energietransitie volgens Neptune Energy. Het bedrijf pleit voor intensivering van de Nederlandse offshore gaswinning. In het huidige gasdebat dreigt de offshore gaswinning op de Noordzee het kind van de rekening te worden. Lex de Groot, Managing Director van Neptune Energy in Nederland: “Wij pleiten […]

 • 12 March 2012
  binnenland, duurzaamheid, offshore energie

  In oktober 2011 verscheen het rapport ‘Remmen los’ van de raden voor de leefomgeving en infrastructuur. Hierin waarschuwen zij voor het achterop raken van Nederland als het gaat om de energietransitie. Het rapport bevat een pleidooi voor het versnellen van het tempo van transitie en het slechten van barrières. Een aantal teams van wetenschappers met […]

 • 15 April 2018
  de sector

  Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en New Energy Coalition zijn de campagne Choose Wisely Follow Energy gestart om aan de grote vraag naar energieprofessionals van de toekomst te kunnen voldoen. Met de campagne worden studenten wegwijs gemaakt in de studiekeuzes op het gebied van energie. De energietransitie is één van de grootste uitdagingen van onze tijd: […]

 • 8 June 2020
  binnenland, buitenland, chemie, de sector, offshore energie

  Oliebedrijf BP gaat 10.000 banen schrappen dit jaar. Dat maakte topman Bernard Looney tijdens een call met werknemers bekend. De meeste ontslagen zullen voor het einde van dit jaar vallen. Volgens BP is dit nodig om het bedrijf te verkleinen en klaar te maken voor de energie transitie, die versneld wordt door het coronavirus. Op […]

 • 19 May 2020
  binnenland, buitenland, de sector, duurzaamheid, offshore energie, overheid

  Elektriciteitsnetbeheerder TenneT, actief in Nederland en Duitsland, heeft in de komende jaren miljarden nodig om te kunnen voldoen aan investeringen die nodig zijn voor de energietransitie. Dertig procent van dat kapitaal is noodzakelijk voor investeringen in Nederland en zeventig procent voor investeringen in Duitsland. Om die reden is met Duitsland afgesproken te gaan kijken of […]

 • 10 October 2019
  binnenland, de sector

  Om Nederland te laten overstappen op duurzame energie is veel informatie nodig. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Kadaster en het CBS hebben de handen ineengeslagen om ervoor te zorgen dat al die data beschikbaar komen. Nederland is bezig met een energietransitie: we gaan van een maatschappij […]

 • 22 December 2017
  binnenland, offshore energie

  Het bedrijfsleven is bereid om zonder subsidie het windpark op kavels I en II van Hollandse Kust (zuid) te gaan bouwen en exploiteren. Marktpartijen konden hun aanvraag voor de vergunning tot uiterlijk 21 december bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat indienen. De komende maanden worden de ingediende aanvragen beoordeeld en wordt de partij […]

 • 21 September 2015
  onderwijs

  Op 14 september 2015 is de Community of Energy Top Talents (CETT) officieel gestart. Masterstudenten en bedrijven tekenden een contract en gaan daarmee intensief samenwerken aan energietransitie. De studenten bereiden zich zo optimaal voor op een carrière in energie en techniek én inspireren andere jonge talenten voor de energiewereld. De Community of Energy Top Talents […]

 • 4 October 2019
  binnenland, offshore energie, toeleveranciers

  Maandag 7 oktober begint Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC) met de 10e Offshore Wind Conference, gevolgd door de Gala dinner & Awards show op maandagavond. Op 7, 8 en 9 oktober wordt dit toonaangevende Europese evenement de thuisbasis van energietransitie, waar meer dan 10.000 professionals samenkomen om de toekomst van offshore-energie te bespreken. Offshore […]

 • 4 April 2018
  binnenland, duurzaamheid, havens

  Wat gebeurt er allemaal in de haven op het gebied van energietransitie? Op 11 april organiseert het Havenbedrijf Rotterdam de tweede Energy in Transition Summit. Dagvoorzitter én gastvlogger Sofie van den Enk nam vast een kijkje in de haven met onze directeur Allard Castelein.