Search results for: ontgassen van binnenvaartschepen

45477 results

A list of search results

 • 14 May 2014
  binnenland, binnenvaart, duurzaamheid

  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam hebben bestuurlijk overeenstemming bereikt over het terugdringen van ontgassingen door varende binnenvaartschepen. Het terugdringen van ontgassingen met het schadelijke benzeen, benzeenhoudende en op termijn ook andere vluchtige stoffen zal een positief effect hebben op milieu en gezondheid. Gezamenlijk pakket van […]

 • 29 May 2020
  binnenland, binnenvaart, de sector, duurzaamheid, havens

  In North Sea Port, in Vlissingen is op donderdag 28 mei gestart met het testen van dampverwerkings-installaties. Het doel is om binnenvaarttankers met een nieuwe ontwikkelde installatie veilig en gecontroleerd restdampen te laten verwerken. De eerste testen zijn succesvol verlopen. Verbod op varend ontgassen De industrie heeft de afgelopen jaren al een aanzienlijke reductie van […]

 • 14 November 2013
  binnenland, duurzaamheid

  Binnenvaartschepen stoten beduidend minder vluchtige organische stoffen uit dan tien jaar geleden. Dit is te danken aan de inzet van dampretoursystemen, van dubbelwandige tankschepen die beter leeggepompt kunnen worden en van damp-terugwin-systemen bij het verladen van deze stoffen. Dit blijkt uit de studie ‘Ontgassen Tank lichters’ uitgevoerd door CE Delft in opdracht van de brancheorganisaties […]

 • 12 June 2014
  binnenland, binnenvaart, duurzaamheid

  De provincie Noord-Brabant past de Provinciale Milieu Verordening (PMV) aan om het zogeheten ‘ontgassen’ van binnenvaartschepen op het Hollands Diep bij Moerdijk tegen te gaan. Het terugdringen van ontgassingen met het schadelijke benzeen en benzeenhoudende stoffen zal een positief effect hebben op milieu en gezondheid. De aanpassing van de PMV maakt deel uit van een […]

 • 28 January 2013
  binnenland, binnenvaart, toeleveranciers, zeescheepvaart

  De uitstoot van schadelijke gassen en dampen uit zee- en binnenvaarttankers in Nederland kan fors worden teruggedrongen. Het Vlaardingse bedrijf MariFlex neemt binnenkort een mobiele installatie in gebruik waarmee het tanks en schepen voortaan snel en eenvoudig kan ontgassen, inert maken en alle resterende dampen van de lading kan opvangen en afvoeren. Deze revolutionaire Mobile […]

 • 14 October 2015
  binnenland, binnenvaart, duurzaamheid

  Een volgende stap naar schonere lucht is op 1 januari 2016 een feit. Dan wordt het verbod op varend ontgassen uitgebreid met producten die 10% of meer benzeen bevatten (UN 1267, 1268, 1863, 1993 en 3295). Verbod op ontgassen van benzeen voor varende binnenvaartschepen De provincie Zuid-Holland gaat voor een schoner leefmilieu, ook op en […]

 • 8 August 2003
  binnenvaart

  Door het op handen zijnde algeheel ontgassingverbod voor tankers die benzine hebben gelost, is het noodzakelijk dat aan boord van elke tanker die benzine vervoert een ladingboek wordt bijgehouden. Dan is achteraf na te gaan of men genoodzaakt was te ontgassen of niet. Het ladingboek is verkrijgbaar via de websites van CBRB en EBU (www.ebu-uenf.org). […]

 • 30 October 2014
  binnenland, binnenvaart, duurzaamheid, zeescheepvaart

  Gedeputeerde Staten hebben op 28 oktober 2014 de wijziging van de Provinciale Milieuverordening (PMV) vastgesteld. Dit is een volgende stap om ervoor te zorgen dat het verbod op varend ontgassen van benzeen op 1 januari 2015 in kan gaan. Dit verbod moet verder voor het ontgassen van benzeenhoudende producten (10% benzeen of meer) op 1 januari 2016 ingaan. Provinciale Staten […]

 • 20 June 2016
  binnenland, binnenvaart, duurzaamheid

  Op vrijdag 17 juni is het MTS ‘Don Quichot’ van GreenPoint Maritime Service gedoopt door Linde Freriks. Don Quichot is de eerste varende ontgassingsinstallatie voor binnenvaartschepen ter wereld. Voor chemicaliëntankers, boord/boord overslag en tankterminals. Don Quichot stelt de Rotterdamse haven en de havenbedrijven in staat om tegemoet te komen aan de geformuleerde ‘zero-emission’ ambitie om […]

 • 7 January 2016
  binnenland, binnenvaart, duurzaamheid, havens, zeescheepvaart

  Bruinsma Freriks Transport (BFT) haalt in 3,5 uur 659 duizend euro op voor innovatieve ontgassingsinstallatie Don Quichot. De afgelopen weken kreeg het havennetwerk via de nieuwe iTanks Crowdfinance Portal de mogelijkheid om als eerste te investeren in het innovatieve project: met elkaar bracht het netwerk € 441.000 bijeen. Gistermorgen ging de leningaanvraag van in totaal € […]

 • 17 July 2013
  binnenland, binnenvaart, havens, toeleveranciers, zeescheepvaart

  Het Vlaardingse bedrijf MariFlex is op zijn nieuwe locatie aan de Zevenmanshaven begonnen met een nieuwe service voor binnenvaarttankers. Deze schepen kunnen voortaan aan de eigen steiger van het bedrijf inert gemaakt worden, zodat ze daarna zeeschepen kunnen lossen via Ship to Ship transfer. De Belgische tanker SOMTRANS XXXIII (ladingcapaciteit 8050 kubieke meter) beet onlangs […]

 • 4 April 2012
  binnenvaart, duurzaamheid, havens

  Vanaf woensdag 4 onderzoeken de zogenoemde binnenvaart-toezichthouders in Rijnmond de problematiek rondom het ontgassen. Daarbij zijn betrokken DCMR, de politie (zowel KLPD als Zeehavenpolitie), Rijkswaterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport, Douane en Havenbedrijf Rotterdam. Het betreft het eerste van een reeks onderzoeken. Het gaat daarbij zowel om de varende als de stilliggende binnenvaart. De verwachting is […]

 • 12 March 2013
  binnenland, binnenvaart, duurzaamheid

  De politie heeft de schipper van een Duitse tanker bekeurd omdat hij op het Zuidhollands Diep zijn tanken ontgaste terwijl het schip ten anker lag. De schipper weigerde een schikkingsvoorstel van 1300 euro te betalen en laat de zaak voor de rechter komen. Specialisten van de Waterpolitie zagen bij controle van de tanker dat aan […]

 • 14 April 2006
  binnenvaart

  De gastanker LRG 76 is gisterochtend rond 06.30 uur op het Schelde-Rijnkanaal, ter hoogte van de Steenbergse Vliet, in een kop aan kop aanvaring gekomen met het binnenvaartschip Gerard Paul. Het binnenvaartschip voer zonder lading en ook de gastanker LRG 76 was leeg, maar nog niet ontgast. Bron: BNDestem.nl, 14-04-2006;

 • 2 March 2017
  binnenland, binnenvaart, de sector, duurzaamheid, havens

  In de provincies Noord-Holland en Utrecht geldt vanaf 1 maart 2017 een verbod op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende ladingen. Het verbod geldt voor het ontgassen van benzeen (UN 1114) en stoffen met UN nummers 1267, 1268, 1863, 1993 en 3295 die meer dan 10% benzeen bevatten. Deze maatregel draagt bij aan een beter […]

 • 25 September 2012
  binnenland, havens, toeleveranciers

  IPCO Power BV is trots om de PURGIT Refrigerated Vapour Recovery System (RVRS) te presenteren als laatste toevoeging aan haar Vapour Processing technologieën. IPCO Power BV is door Purgit USA aangesteld als haar exclusieve vertegenwoordiging voor Europa (EMEA). De RVRS is een bewezen vapour recovery systeem dat schoon, efficiënt en effectief is. In de VS […]

 • 25 August 2009
  havens

  De logistieke dienstverlener VAT Logistics gaat in het Rotterdamse havengebied containers ontgassen. Het bedrijf past daartoe zijn vestiging in het distripark Maasvlakte aan en heeft de benodigde vergunningen aangevraagd. Havenbedrijf Rotterdam, dat de komst van de nieuwe ontgassingslocatie bekend heeft gemaakt, zegt dat de faciliteit past in zijn streven om op een duurzame en veilige […]

 • 27 February 2008
  binnenvaart

  De Urker KNRM-vrijwilligers moesten vrijdag flink aan de bak. Maar liefst drie keer werden ze geallarmeerd. Twee binnenvaartschepen en een kruiser riepen om hulp. De eerste roep om hulp kwam van het binnenvaartschip Zuidwold dat bij de Rotterdammerhoek water maakte. Bron: Op Urk, 27-02-2008;

 • 21 February 2020
  binnenland, binnenvaart, de sector, duurzaamheid

  Varend ontgassen door binnenvaarttankschepen wordt in heel Nederland verboden. De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met de aanpassing van het Scheepsafvalstoffenbesluit. Deze aanpassing is nodig om het ontgassingsverbod uit het internationale Scheepsafvalstoffenverdrag CDNI op te nemen in de Nederlandse regelgeving. Het voorstel wordt nu ter voorhang aan […]

 • 16 September 2010
  binnenvaart

  Een vlak van damwandprofiel leent zich goed voor luchtsmering bij binnenvaartschepen. Dat blijkt uit praktijktesten die scheepswerf Bodewes Millingen uitvoerde met een 76 meter lang binnenvaartschip. De resultaten worden deze week gepresenteerd op de Open Scheepvaartdagen in Antwerpen. Bron: Schuttevaer, 16-09-2010;

 • 15 July 2013
  binnenland, binnenvaart, duurzaamheid, toeleveranciers

  MVRU-1100 van MariFlex maakt einde aan ontgassen en stank binnenvaarttankers Binnen enkele maanden kunnen binnenvaarttankers veiliger en sneller zeeschepen laden en lossen, dankzij de Mobile Vapour Recovery Unit (MVRU-1100) van het Vlaardingse bedrijf MariFlex. De mobiele installatie die begin dit jaar uit Amerika is overgevlogen is de afgelopen maanden operationeel gemaakt om tanks en tankers […]

 • 20 April 2006
  watersport

  Het Watersportverbond wil dat de Minister van Verkeer en Waterstaat onderzoekt wat er gedaan kan worden aan de ‘dode hoek’ van lege binnenvaartschepen. Aanleiding is het ernstige ongeval op het Maas-Waalkanaal afgelopen woensdag, waarbij een motorjacht werd overvaren door een binnenvaartschip. De twee opvarenden van het pleziervaartuig kwamen daarbij om het leven. Bron: Watersportverbond.nl, 20-04-2006;