Zoekresultaten voor: provincie Noord-Holland

9357 resultaten

Een lijst met zoekresultaten

 • 12 May 2020
  binnenland, binnenvaart, civiel

  Op donderdagochtend 21 mei vanaf 9.00 uur kunnen schepen weer door de Wilhelminasluis varen. Dat is 10 dagen eerder dan gepland. De provincie Noord- Holland vernieuwt de Wilhelminasluis omdat deze qua afmetingen verouderd is en in slechte bouwkundige staat verkeert. Gerard Slegers, wethouder Mobiliteit en Havens & Vaarwegen: “Het is zover! De nieuwe Wilhelminasluis in […]

 • 31 March 2020
  binnenland, binnenvaart, de sector, watersport

  De provincie Noord-Holland houdt tot nader orde de winterbediening voor bruggen en sluizen aan. Normaal start op 1 april het vaarseizoen. Dat is dan ook het moment waarop de zomerbediening hoort in te gaan, maar dat stelt de provincie uit vanwege het coronavirus. Reden hiervoor is om beschikbare capaciteit van de bediening te richten op […]

 • 18 February 2020
  binnenland, binnenvaart, civiel, de sector

  De provincie Noord-Holland vernieuwt de Wilhelminasluis in Zaandam omdat deze niet meer voldoet aan de afmetingen van de scheepvaart en in een slechte bouwkundige- en technische staat verkeert. De werkzaamheden aan de kolk en de aangrenzende Wilhelminabrug en Beatrixbrug hebben het komend half jaar een grote impact op de scheepvaart. De sluis is tot 5 […]

 • 6 April 2017
  binnenland, binnenvaart

  De provincie Noord-Holland is op zoek naar projecten die bestaande sloepennetwerken kunnen verbeteren en uitbreiden. Hier is €200.000 subsidie voor beschikbaar. Noord-Holland is een belangrijke waterrecreatieprovincie en de provincie wil deze positie behouden en versterken vanuit economisch en maatschappelijk belang. De aanwezigheid van goede en voldoende vaarroutes is daarbij heel belangrijk. Een sloepennetwerk is een […]

 • 10 August 2007

  Om de bereikbaarheid van de Hiswa te verbeteren gaat de provincie Noord Holland pendelbussen inzetten. De pendelbussen zijn gratis voor iedereen die gebruik maakt van de Fast Flying Ferry tussen Amsterdam Centraal Station en Velsen-Zuid. Bron: Watersportalmanak, 10-08-2007;

 • 15 May 2013
  binnenland, offshore energie

  De provincie Noord-Holland dient bij het Rijk een zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee in. Noord-Holland laat het Rijk in de zienswijze weten tegen de realisatie van windparken binnen de 12-mijlszone te zijn. De provincie Noord-Holland is voorstander van windparken buiten de 12-mijlszone onder meer vanwege de grote kansen voor […]

 • 20 January 2004
  visserij

  IJMUIDEN – Het instellen van de vangstquota en vermindering van het aantal zeedagen heeft ernstige gevolgen voor de visserijsector in Noord-Holland. Het leidt niet alleen tot banenverlies aan boord van schepen. Ook aan de wal heeft het negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid. Daarvoor waarschuwde Statenlid Piet Bruystens (Ouderenpartij NH) maandag tijdens een bijeenkomst van de […]

 • 18 July 2019
  binnenland, binnenvaart

  De provincie Noord-Holland moet sommige bruggen en sluizen deze zomer op aangepaste tijden bedienen. Om alle bruggen volgens de dienstregeling te blijven bedienen, zijn er op de korte termijn vijf tot tien extra paar handen nodig. Ondanks wervingsacties, aangepaste werktijden en pendelende brugwachters is het niet gelukt om voldoende brugbedieners te vinden. De brugbedieners geven […]

 • 1 July 2014
  binnenland, duurzaamheid, offshore energie

  Noord-Holland krijgt toegang tot Europees geld uit het INTERREG 2 Zeeënprogramma. Dit is een samenwerkings- en subsidieprogramma voor kustregio’s aan de Noordzee dat onder andere innovatie, maatregelen ten gevolge van klimaatverandering en duurzame energie stimuleert. Het gaat om een fonds met een voorlopige begroting van € 250 miljoen. De toetreding van de provincie Noord-Holland tot […]

 • 15 November 2019
  duurzaamheid, watersport

  De provincie Noord-Holland wil dat alle zwemplekken een waterkwaliteitsklasse ‘goed’ of ‘uitstekend’ krijgen. Het is nog geen zwemweer maar de voorbereidingen voor het zwemseizoen gaan binnenkort beginnen. Beheerders van zwemlocaties kunnen subsidie aanvragen en daarmee de problemen aanpakken zoals terugkerende blauwalg of bepaalde bacteriën. De oorzaken hiervan lopen uiteen: ganzenpoep, vervuiling door recreanten of teveel […]

 • 7 November 2012
  binnenland, duurzaamheid

  Duinen en zand als versterking van de Waddenzeedijk van Texel en een enorme meerwaarde voor de natuur. Daarvoor stelt de provincie Noord-Holland maximaal € 1,5 miljoen beschikbaar aan HHRS Hollands Noorderkwartier. Meer… Provicie Noord-Holland

 • 29 November 2016
  binnenland, havens, offshore energie, onderwijs, opleiding & training, zeescheepvaart

  De provincie Noord-Holland, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven hebben een convenant getekend om beter en efficiënter samen te gaan werken met het initiatief [email protected] De Kop van Noord-Holland kent een krachtig en sterk ontwikkelend maritiem en technisch georiënteerd bedrijfsleven en er is behoefte aan goed opgeleid technisch personeel in de Kop van Noord-Holland. [email protected] moet ervoor […]

 • 19 May 2003
  watersport

  ENKHUIZEN-De provincie wil dat er meer jachthavens komen rond de voormalige Zuiderzee. Daarvoor moet niet alleen naar Noord-Holland worden gekeken, maar ook samenwerking worden gezocht met Flevoland. Dit verklaarde de commissaris van de Koningin van Noord-Holland zaterdag bij de opening van de Gependam en Krabbershaven in Enkhuizen.De nieuwe Gependam in Enkhuizen werd zaterdag officieel in […]

 • 18 July 2019
  binnenland, binnenvaart

  De provincie Noord-Holland moet sommige bruggen en sluizen deze zomer op aangepaste tijden bedienen. Om alle bruggen volgens de dienstregeling te blijven bedienen, zijn er op de korte termijn vijf tot tien extra paar handen nodig. Ondanks wervingsacties, aangepaste werktijden en pendelende brugwachters is het niet gelukt om voldoende brugbedieners te vinden. De brugbedieners geven […]

 • 12 December 2014
  binnenland, buitenland, havens, offshore energie, zeescheepvaart

  De provincie Noord-Holland heeft een brochure gepubliceerd over het Europese INTERREG 2-zeeënprogramma, waaraan de provincie vanaf dit jaar deelneemt. Het INTERREG 2 Zeeënprogramma (Noordzee en Het Kanaal) stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen de kustgebieden in Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat dan vooral om het stimuleren van de economische ontwikkeling, maar ook projecten […]

 • 16 March 2017
  binnenland, binnenvaart

  De provincie Noord-Holland voert onderhoud uit aan de grote kolk (doorgang) van de Tolhuissluis in De Kwakel. De grote kolk is daarom gestremd voor het scheepvaartverkeer van 27 maart tot en met 6 april 2017. Het wegverkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden. Op zaterdag 1 april is doorvaart van de grote kolk wel mogelijk […]

 • 17 August 2010
  watersport

  Op 16 augustus is de nieuwe wachtplaats in gebruik genomen. Dit is het laatste project in een serie van wachtplaatsen die de provincie Noord-Holland het afgelopen jaar gerealiseerd heeft. Door op een knop te drukken werd de aanlegsteiger met wachtende zeilboten op de Staande Mastroute door de heer J. (Jaap) Bond, gedeputeerde Provincie Noord-Holland (op […]

 • 22 September 2005
  dredging

  In opdracht van de provincie Noord-Holland starten deze week baggerwerkzaamheden in het Noord-Hollandsch Kanaal te Purmerend en in de Haarlemmermeer Ringvaart bij Cruquius en Hillegom. Bron: Waterbodem.nl, 22-09-2005;

 • 29 July 2016
  binnenland, binnenvaart, toeleveranciers, zeescheepvaart

  ODV verliest brugbediening Noord-Holland aan Trigion. De maritiem dienstverlener is het niet eens met de beslissing van de provincie om de bediening van bruggen en sluizen uit te besteden aan beveiligingsbedrijf Trigion. De enige manier om dat nog te voorkomen, is een kort geding meldt Schuttevaer. De provincie meldt dat de dienstverlening opnieuw is aanbesteed vanwege […]

 • 13 December 2005
  dredging

  De provincie Noord-Holland geeft na een Europese aanbesteding de firma Boskalis opdracht het traject Alkmaar – de Zaan uit te baggeren. Bron: Waterland.net, 13-12-2005;

 • 8 April 2014
  binnenland, visserij

  De Provincie Noord-Holland en het Europees Visserij Fonds stellen € 185.000 beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de verduurzaming en economische versterking van de visserijgemeenten.  Meer… Visserijnieuws.punt

 • 8 June 2010
  visserij

  Voor de ontwikkeling van zogeheten ‘verse vismarkten’ heeft Den Helder subsidie gekregen uit het Europees Visserijfonds voor Duurzame Ontwikkeling in Visserijgebieden. Samen met cofinanciering van de provincie Noord-Holland wordt bijna 300.000 euro geïnvesteerd in drie visserijprojecten in Noord-Holland Noord. Bron: Den Helder Actueel, 08-06-2010;