Search results for: provincie Noord-Holland

277 results

A list of search results

 • 19 November 2020
  binnenland, de sector, duurzaamheid

  Energietransitie, woningbouw en economische ontwikkelingen vragen meer en meer capaciteit van het elektriciteitsnet. Daardoor zit de belasting van het elektriciteitsnet op een aantal plaatsen aan zijn limiet. De provincie Noord-Holland pakt samen met de netbeheerders de belangrijkste knelpunten aan. Gedeputeerde Staten (GS) van Noord- Holland hebben daarvoor Bouwstenen voor een Adaptieve Uitvoeringsstrategie Energie-Infrastructuur 2020-2024 vastgesteld. […]

 • 6 April 2017
  binnenland, binnenvaart

  De provincie Noord-Holland is op zoek naar projecten die bestaande sloepennetwerken kunnen verbeteren en uitbreiden. Hier is €200.000 subsidie voor beschikbaar. Noord-Holland is een belangrijke waterrecreatieprovincie en de provincie wil deze positie behouden en versterken vanuit economisch en maatschappelijk belang. De aanwezigheid van goede en voldoende vaarroutes is daarbij heel belangrijk. Een sloepennetwerk is een […]

 • 29 July 2016
  binnenland, binnenvaart, toeleveranciers, zeescheepvaart

  ODV verliest brugbediening Noord-Holland aan Trigion. De maritiem dienstverlener is het niet eens met de beslissing van de provincie om de bediening van bruggen en sluizen uit te besteden aan beveiligingsbedrijf Trigion. De enige manier om dat nog te voorkomen, is een kort geding meldt Schuttevaer. De provincie meldt dat de dienstverlening opnieuw is aanbesteed vanwege […]

 • 4 June 2015
  offshore energie

  Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zijn teleurgesteld dat de ministers Henk Kamp (EZ) en Melanie Schultz Van Haegen – Maas Geesteranus (I&M) windparken op zee ook binnen de 12-mijlszone toe willen laten. Dat schrijft het college van Gedeputeerde Staten in een brief aan het Rijk. De provincie heeft met een zogenaamde ‘zienswijze’ nogmaals laten weten […]

 • 17 March 2014
  binnenland, binnenvaart

  Donderdag 13 maart 2014 hebben gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland, wethouder Dennis Straat van Zaanstad en burgemeester Peter Tange van Wormerland een nadere samenwerkingsovereenkomst over de nieuwe Zaanbrug ondertekend. De overeenkomst bevat een nadere uitwerking van de samenwerking tussen de twee gemeenten en de provincie. Met de ondertekening van de overeenkomst is ook […]

 • 20 January 2004
  visserij

  IJMUIDEN – Het instellen van de vangstquota en vermindering van het aantal zeedagen heeft ernstige gevolgen voor de visserijsector in Noord-Holland. Het leidt niet alleen tot banenverlies aan boord van schepen. Ook aan de wal heeft het negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid. Daarvoor waarschuwde Statenlid Piet Bruystens (Ouderenpartij NH) maandag tijdens een bijeenkomst van de […]

 • 26 October 2011
  binnenland, buitenland, duurzaamheid, offshore energie

  De provincie verlegt haar koers op het gebied van duurzame energie en kiest voor vormen van duurzame energie die de beste kansen bieden voor de Noord-Hollandse economie. Offshore Windenergie Groot-Brittannië, Duitsland en Denemarken zullen de komende jaren grote windparken op de Noordzee realiseren. De provincie ziet vooral kansen voor de toename van bedrijvigheid in de […]

 • 1 April 2008
  watersport

  In opdracht van de provincie is onlangs de Watersportmonitor 2007 opgesteld. Uit dit onderzoek blijkt dat Noord-Holland nog steeds de grootste watersportprovincie is wat betreft aantal ligplaatsen en jachthavens. De Watersportmonitor 2007 is de tweede sinds 2000. Uit dit onderzoek onder alle 311 jachthavens in Noord-Holland blijkt dat het aantal ligplaatsen met 5,8% en het […]

 • 17 June 2020
  binnenland, binnenvaart, de sector

  De provincie Noord-Holland roept (recreatie)schippers op om gebruik te maken van de digitale vaargids. Varen in de provincie Noord-Holland draait om genieten, maar ook om vlot doorvaren. Dat kan met de digitale vaargids (app RiverGuide Recreant). Naast persoonlijke routeinformatie en handige vaarinformatie is het mogelijk om automatische openingsverzoeken te sturen naar de aangesloten bruggen in […]

 • 15 November 2019
  duurzaamheid, watersport

  De provincie Noord-Holland wil dat alle zwemplekken een waterkwaliteitsklasse ‘goed’ of ‘uitstekend’ krijgen. Het is nog geen zwemweer maar de voorbereidingen voor het zwemseizoen gaan binnenkort beginnen. Beheerders van zwemlocaties kunnen subsidie aanvragen en daarmee de problemen aanpakken zoals terugkerende blauwalg of bepaalde bacteriën. De oorzaken hiervan lopen uiteen: ganzenpoep, vervuiling door recreanten of teveel […]

 • 7 March 2018
  binnenland, havens, offshore energie

  De Kooyhaven is in het voorjaar van 2017 geopend met grootse plannen. Een klein jaar later is het stil in de Kooyhaven, het allereerste bedrijf dat zich op het terrein wilde vestigen heeft zich teruggetrokken. Hanneke Kaamer van Hoegee heeft namens de Statenfractie van de VVD vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. De haven is aangelegd voor schepen […]

 • 6 November 2017
  binnenland, duurzaamheid

  Bestuurders van verschillende overheden, natuurorganisaties, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en ondernemersorganisaties hebben samen afspraken geformuleerd over de toekomst van de kust. Waar krijgt de natuur voorrang? En waar mag nog gebouwd worden? “De kust is van ons allemaal. Ik ben blij dat wij ons samen inzetten voor het bewaren van de goede balans tussen ‘rust en reuring’ en […]

 • 13 March 2017
  binnenland, duurzaamheid

  Een groot aantal organisaties in Noord-Holland hebben op 10 maart 2 deals gesloten om Noord-Holland duurzamer te maken. Organisaties zoals Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, Schiphol, Havenbedrijf Amsterdam, waterschappen en verschillende gemeenten. Met de intentieverklaringen spreken de organisaties af om het gebruik van primaire grondstoffen versneld terug te dringen (circulaire economie). De 2e deal ziet toe op […]

 • 25 January 2017
  binnenland, duurzaamheid, toeleveranciers, visserij

  Wereldwijd is er steeds meer vraag naar zeewier. Zeewier kan dienen als voedsel en bevat grondstoffen voor de farmacie, cosmetica, duurzame chemicaliën en biobrandstof. De provincie Noord-Holland wil deze kansen benutten door het aantrekken van werkgelegenheid en investeringen in de zeewiersector. De provincie heeft NIOZ, ECN en WMR opdracht gegeven te onderzoeken waar in Noord-Holland […]

 • 21 December 2016
  binnenland, binnenvaart, duurzaamheid, havens

  Een nieuwe stap richting schonere lucht in Noord-Holland. In Noord-Holland geldt vanaf 1 maart 2017 een verbod op varend ontgassen van benzeen en benzeen houdende ladingen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft 20 december ingestemd met de wijziging van de provinciale milieuverordening. Deze maatregel draagt bij aan een beter milieu en een schonere binnenvaart. Varend ontgassen Varend […]

 • 29 November 2016
  binnenland, havens, offshore energie, onderwijs, opleiding & training, zeescheepvaart

  De provincie Noord-Holland, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven hebben een convenant getekend om beter en efficiënter samen te gaan werken met het initiatief [email protected] De Kop van Noord-Holland kent een krachtig en sterk ontwikkelend maritiem en technisch georiënteerd bedrijfsleven en er is behoefte aan goed opgeleid technisch personeel in de Kop van Noord-Holland. [email protected] moet ervoor […]

 • 11 March 2016
  binnenland, offshore energie

  De provincie Noord-Holland vindt dat het Rijk onvoldoende doet om de verschillende procedures voor windparken inzichtelijk te maken. Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond: “Zoals het nu gaat, is het voor inwoners en ondernemers volstrekt onduidelijk wanneer het Rijk waarover besluit. Daarmee maak je het onnodig lastig voor mensen om mee te praten.” Volgens Noord-Holland moet […]

 • 17 March 2015
  binnenland

  Met de versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering is de Hollandse kust weer veilig. Dat verklaarde minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) vandaag bij de afronding van de laatste ‘zwakke schakel’ in de lijst van 10 te verstevigen locaties langs de kust. Binnen een jaar is hier ruim 400 voetbalvelden aan nieuw land […]

 • 12 December 2014
  innovatie

  Satellieten gebruiken voor waterbeheer, septic tanks voor hergebruik van regenwater en een slim idee om op het juiste moment een plek zoetwater te hebben. Deze 3 ideeën hebben een prijs gewonnen met hun inzending om op een innovatieve manier de zoetwatervraag in Noord-Holland (verder) te beperken. Op donderdag 11 december hield de provincie Noord-Holland de […]

 • 12 December 2014
  binnenland, buitenland, havens, offshore energie, zeescheepvaart

  De provincie Noord-Holland heeft een brochure gepubliceerd over het Europese INTERREG 2-zeeënprogramma, waaraan de provincie vanaf dit jaar deelneemt. Het INTERREG 2 Zeeënprogramma (Noordzee en Het Kanaal) stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen de kustgebieden in Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat dan vooral om het stimuleren van de economische ontwikkeling, maar ook projecten […]

 • 22 July 2014
  binnenland

  Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen vrijdag 12 september 2014 een streekbezoek aan de Kop van Noord-Holland. Tijdens het bezoek staat het programma De Kop Werkt! centraal. Het programma komt voort uit een regionaal samenwerkingsverband met als doel het stimuleren van de economische vitaliteit van de Kop van Noord-Holland. De gemeenten […]

 • 1 July 2014
  binnenland, duurzaamheid, offshore energie

  Noord-Holland krijgt toegang tot Europees geld uit het INTERREG 2 Zeeënprogramma. Dit is een samenwerkings- en subsidieprogramma voor kustregio’s aan de Noordzee dat onder andere innovatie, maatregelen ten gevolge van klimaatverandering en duurzame energie stimuleert. Het gaat om een fonds met een voorlopige begroting van € 250 miljoen. De toetreding van de provincie Noord-Holland tot […]

 • 21 March 2014
  binnenland, onderwijs

  Ging het er op 19 maart nog om welke politieke partijen zouden winnen. Donderdag 20 maart was het erepodium gereserveerd voor de winnaars van het Techniek Toernooi Noord-Holland 2014. Bij Hogeschool iPabo in Alkmaar namen bijna 60 basisschoolteams het tegen elkaar op om zo te bepalen wie de prijzen mee naar school mochten nemen. Uiteindelijk […]

 • 12 December 2013
  binnenland

  Op 11-12-13 om 14.15 onthulden Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en aannemerscombinatie Van Oord en Boskalis het ontwerp van de versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Dit is de laatste Zwakke Schakel* in de Nederlandse kust die wordt aangepakt. Op een bord bij Camperduin is nu te zien dat de kust er […]

 • 20 November 2013
  cruisevaart

  Op uitnodiging van Amsterdam Cruise Port (ACP) hebben veertien vertegenwoordigers van rederijen en operators van riviercruises van 13-15 november een bezoek gebracht aan Noord-Holland. Dit als afsluiting van een driejarige promotiecampagne om Amsterdam en de rest van Noord-Holland te promoten als ideale bestemming voor riviercruiseschepen. Amsterdam Cruise Port is een non-profit stichting voor de promotie […]

 • 15 May 2013
  binnenland, offshore energie

  De provincie Noord-Holland dient bij het Rijk een zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee in. Noord-Holland laat het Rijk in de zienswijze weten tegen de realisatie van windparken binnen de 12-mijlszone te zijn. De provincie Noord-Holland is voorstander van windparken buiten de 12-mijlszone onder meer vanwege de grote kansen voor […]