Search results for: stikstof

71 results

A list of search results

 • 18 January 2016
  binnenland, duurzaamheid, visserij

  Europese maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit zijn al vele jaren gericht op terugdringing van de concentraties fosfaat en stikstof in oppervlaktewater. Dit is echter voor fosfaat veel beter gelukt dan voor stikstof. Hierdoor is in de kustwateren van de Noordzee een overschot aan stikstof en een tekort aan fosfaat ontstaan, met negatieve gevolgen voor […]

 • 4 October 2013
  binnenland, binnenvaart, duurzaamheid

  De eerste schippers die zich inschreven voor de subsidieregeling Milieumaatregelen binnenvaart kunnen nu hun emissies gaan verminderen. Gedeputeerde Janssen (provincie Zuid-Holland), wethouder Van Huffelen (gemeente Rotterdam) en portefeuillehouder Van Belzen (Stadsregio Rotterdam) reikten vandaag de subsidiebeschikking uit aan schipper Schapers van de Fixut Maris in Rotterdam. Doel van de subsidieregeling is de luchtkwaliteit in Rotterdam […]

 • 11 November 2010
  havens

  N.V. Nederlandse Gasunie gaat tientallen miljoenen euro’s investeren in de uitbreiding van het gastransportnet in het Rotterdamse havengebied. Belangrijk onderdeel is de bouw van een stikstof mengstation, kosten €25 miljoen, in het Botlekgebied. Bron: Nieuwsblad Transport, 11-11-2010;

 • 2 November 2010
  havens

  Vier Nederlandse havens gaan korting geven op het havengeld aan schone schepen. Hoe minder zwavel en stikstof schepen uitstoten, des te minder hoeven ze te betalen om de haven in te komen. Bron: RTL, 02-11-2010;

 • 12 June 2006
  watersport

  Wat zich precies onder water voordeed is onduidelijk, maar het was voor de twee duikers reden genoeg een ’noodopstijging’ te maken. Bij een dergelijke actie bestaat de kans op ’caissonziekte’. Er komt dan veel stikstof vrij in het bloed. Bron: AD.nl, 12-06-2006;

 • 18 April 2014
  binnenland, duurzaamheid

  Woensdag 16 april heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een tussenuitspraak gedaan in de zaak die Nederlandse en Duitse natuur- en milieuorganisaties hebben aangespannen tegen de natuurbeschermingswetvergunning voor de kolencentrale van RWE/Essent aan de Eemshaven. Volgens de Raad van State moeten de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en het ministerie van Economische […]

 • 19 November 2010
  zeescheepvaart

  De International Maritime Organization (IMO) volgt vrijwel zeker het voorstel van haar Sub-Committee on Fire Protection, dat het inerten (met stikstof vullen) van ladingtanks verplicht aan boord van alle zeegaande olie- en chemicaliëntankers. Bij schip/schip transfers van een zeetanker naar een binnenvaartanker, zou ook het binnenvaartschip inert moeten zijn. Bron: Schuttevaer, 19-11-2010;

 • 14 September 2007
  duurzaamheid

  Jaarlijkse stroomt er gemiddeld meer dan driehonderd ton stikstof via de grote rivieren de Noordzee in. Meer dan 80 procent hiervan is afkomstig uit Duitsland en België, berekende Alterra, het onderzoeksinstituut voor de groene ruimte van Wageningen UR. Dat terwijl het aandeel van de buurlanden volgens eerdere berekeningen 75 procent is. Bron: Waterland, 14-09-2007;

 • 2 March 2007
  visserij

  De Waddenzee mag dan schoner zijn geworden nu er minder stikstof en fosfaten in het milieu belanden, het leven erin heeft een flinke optater gekregen. Want vissen en garnalen gedijen goed bij fosfaten. En nu moeten ze afkicken. Bron: BN/de Stem, 02-03-2007;

 • 21 October 2011
  binnenland, duurzaamheid

  Milieuvriendelijke schepen krijgen vanaf 1januari korting in de haven van Zeebrugge. Het havenbestuur gaat een internationale index gebruiken – de Environmental Ship Index – als bepalende factor. Scoort een schip hoger dan twintig op die index, die onder meer de uitstoot van zwavel, stikstof, fijn stof en broeistofgassen in rekening brengt, dan krijgt dat tien […]

 • 4 May 2009
  duurzaamheid

  Schepen op de Noordzee moeten schoner worden. Dat staat in de beleidsbrief over de zeevaart van staatssecretaris van Verkeer Tineke Huizinga (ChristenUnie) waarmee het kabinet heeft ingestemd. De bewindsvrouw wil dat vanaf 2015 alle schepen op de Noordzee worden verplicht om schone brandstof -zonder zwavel- te stoken. De staatssecretaris gaat zich inzetten om de internationale […]

 • 5 February 2014
  binnenland, duurzaamheid, havens, zeescheepvaart

  Gisteren is in Rotterdam de Olympus van Sirius Rederi gearriveerd. Dit vaartuig is volgens de Environmental Ship Index uitgekozen tot het meest duurzame schip dat in 2013 arriveerde in Rotterdam. Ook wereldwijd scoort de tanker hoog op deze index van inmiddels 2300 zeeschepen. Dat komt omdat in de Olympus een katalysator is geïnstalleerd waardoor de […]

 • 2 December 2008
  duurzaamheid

  De haven van Antwerpen, het stadsbestuur en het Vlaamse Gewest hebben de handen in elkaar geslagen in het kader van een regionaal actieplan tegen fijnstof en stikstof. Daarbij worden niet alleen concrete maatregelen genomen om de uitstoot van de industrie, de scheepvaart, het wegverkeer en huishoudens te verminderen, maar wordt ook geïnvesteerd in bijkomende meetinstrumenten […]

 • 10 June 2020
  binnenland, de sector, duurzaamheid, scheepsbouw, zeescheepvaart

  Op 10 juni heeft het Adviescollege Stikstofproblematiek, ook bekend als de commissie-Remkes, in een persconferentie adviezen aan het kabinet uitgebracht om de stikstofuitstoot op de langere termijn te reduceren. De commissie deed daarbij ook aanbevelingen om de stikstofuitstoot van de zeevaart te reduceren. Over het algemeen is de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) positief […]

 • 21 February 2014
  binnenland, duurzaamheid

  Koudwater koraalriffen vormen langs de Europese continentale helling in de oostelijke Atlantische Oceaan een rif dat niet onderdoet voor het Great Barrier Reef. NIOZ onderzoeker Christina Mueller laat in haar proefschrift zien dat, net als tropische koraalriffen, ook het koudwater koraal intensieve samenwerkingsverbanden aangaat die het succes van de rifgemeenschap sterk vergroten. Bij gebrek aan […]

 • 27 February 2008
  duurzaamheid

  Zo’n tweehonderdduizend bewoners van de Chinese provincie Hubei zitten zonder stromend water doordat de rivier waaruit hun drinkwater wordt gehaald ernstig vervuild is. Zondag werd ontdekt dat het water in de rivier de Dongjing rood was en schuimde. Uit onderzoek bleek dat de rivier hoge concentraties ammonia, stikstof en permanganaat bevat. De vervuiling is waarschijnlijk […]

 • 12 March 2014
  binnenland, buitenland, de sector, duurzaamheid, zeescheepvaart

  De Nederlandse en Belgische verladersorganisaties, EVO en OTM, roepen hun ministers van Infrastructuur en Milieu op om net als hun collega’s uit Canada, Denemarken, Duitsland, Japan en de Verenigde Staten vast te houden aan de invoering van een stikstofzone op de Noordzee per 2016. Rusland wil de invoering uitstellen tot 2021. De Internationale Maritieme Organisatie […]

 • 25 September 2012
  binnenland, havens, toeleveranciers

  IPCO Power BV is trots om de PURGIT Refrigerated Vapour Recovery System (RVRS) te presenteren als laatste toevoeging aan haar Vapour Processing technologieën. IPCO Power BV is door Purgit USA aangesteld als haar exclusieve vertegenwoordiging voor Europa (EMEA). De RVRS is een bewezen vapour recovery systeem dat schoon, efficiënt en effectief is. In de VS […]

 • 11 February 2010
  toeleveranciers

  In deze tijd waarin bedrijven zeer kritisch omgaan met investeringen, zal de markt met alternatieven moeten komen als het gaat om duurzame oplossingen. Naast geavanceerde oplossingen voor vergaande afvalwaterbehandeling (Membraan Bioreactor (MBR)), biedt Triqua nu ook een andere biologische afvalwaterbehandelings-methode, te weten de Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR). De toepassing is uitstekend geschikt voor de […]

 • 5 July 2011
  offshore energie

  Air Products, één van de grootste leveranciers van technologie en equipment voor de verwerking van LNG, heeft bekendgemaakt dat het een van zijn in eigen beheer ontwikkelde cryogene spiraal LNG-warmtewisselaars zal leveren aan een drijvende LNG-installatie van Shell. Het platform komt te liggen in het Browse Bassin, zo’n 200 kilometer uit de noordwestkust van Australië. […]

 • 5 December 2012
  binnenland, havens, zeescheepvaart

  Donderdag 6 december in de namiddag – nadat de ms Rotterdam om 14.00 uur is vertrokken – arriveert de gloednieuwe LNG-tanker Coral Energy voor de kade van de Cruiseport Rotterdam aan de Holland Amerika Kade (Wilhelminapier, havennummer 1247). De havenmeester heeft toestemming daarvoor verleend omdat het schip leeg is en ook nog geen LNG (vloeibaar […]

 • 15 December 2017
  binnenland, scheepsbouw

  De ChristenUnie wil de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) voortzetten in 2018. In een amendement bij de EZK-begroting stelt ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins samen met de VVD voor om 6 miljoen euro voor duurzame scheepsbouw uit te trekken. Met SDS zijn innovaties ontwikkeld zoals het omzetten van restwarmte in elektrische energie, het reduceren van de uitstoot van […]