Search results for: waterbouw-2

35540 results

A list of search results

 • 30 April 2014
  de sector

  Een brug die met de getijden meebeweegt. Ontwerper Lia Duinker en architect Edske Richards uit Harlingen maakten een ontwerp voor de Zuiderhaven in hun stad. Meer… Cobouw

 • 23 October 2017
  binnenland, duurzaamheid

  Ruimte voor de Rivier-project Hoogwatergeul Veessen Wapenveld is in de categorie Natte Waterbouw genomineerd voor de Betonprijs 2017. Het juryrapport luidt: Tegengesteld aan onze lange traditie van water tegenhouden wordt het water dit keer doorgelaten, als onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier, waarbij met een betere doorstroming van het rivierwater de kans op overstromingen […]

 • 16 May 2014
  binnenland, buitenland

  Grote Nederlandse spelers in de constructieve waterbouw zijn ten opzichte van belangrijke buitenlandse concurrenten klein. Ze spelen geen hoofdrol op de internationale markt voor de echt grote waterbouwprojecten. Meer… Cobouw

 • 22 April 2014
  binnenland

  In 2016 starten we met de versterking van ruim 33 km Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. Samen met de omgeving maken we op dit moment plannen om de dijk weer veilig te maken. Uit een eerdere praktijkproef is gebleken dat de veengrond onder de dijken sterker is dan werd aangenomen. Om meer informatie over het […]

 • 3 April 2014
  binnenland, buitenland, de sector

  Vandaag overhandigt Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu tijdens haar bedrijvenmissie naar Indonesië het concept masterplan voor de National Capital Integrated Coastal Development. Het masterplan biedt een langetermijnoplossing voor overstromingen in Noord-Jakarta en is de afgelopen jaren door de Nederlandse bedrijven Grontmij en Witteveen+Bos opgesteld. De problematiek in Indonesië is zeer urgent: door […]

 • 7 November 2013
  binnenland, buitenland

  Nederland en Brazilië zijn in een handelsgeschil verwikkeld omdat de Rotterdamse waterbouwer Van Oord niet betaald krijgt voor een grote baggerklus in de Braziliaanse haven van Suape. Meer… fd.nl 

 • 24 October 2013
  binnenland

  In opdracht van het waterschap Rivierenland wordt er gewerkt aan de verbetering van de Merwededijk in Werkendam. Omdat bijna alle werkzaamheden buitendijks zijn, blijft de hinder en de overlast beperkt. Het hele gebied blijft altijd bereikbaar, zowel voor de aanwonenden, het doorgaand verkeer en voor de nood- en hulpdiensten. Tijdens sommige werkzaamheden wordt de snelheidslimiet […]

 • 21 July 2014
  binnenland

  Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland hebben bij besluit van 26 juni 2014 goedkeuring verleend aan het projectplan Dijkversterking Spui Oost, zoals op 27 maart 2014 is vastgesteld door de Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta. Achtergrond Uit de periodieke keuring is gebleken dat delen van de primaire kering aan de west kant van de Hoeksche […]

 • 21 August 2013
  binnenland

  In de Oosterscheldedam zijn gaten ontstaan van meer dan vijftig meter diep en de waterkerende werking is daarmee op termijn in gevaar, meldde De Telegraaf vanochtend op basis van informatie van Rijkswaterstaat Zeeland die de krant in handen heeft. Bij navraag blijkt echter “geen enkel gevaar voor de waterveiligheid” te zijn ontstaan. Meer… NRC

 • 14 November 2013
  binnenland

  De Nederlandse regering van VVD en PvdA kort de bijdrage op het gemaal Lauwersoog. Het betekent dat de ambitie van het college van Friese Gedeputeerde Staten om in 2015 een groot gemaal op Lauwersoog te bouwen, niet haalbaar is. Statenlid Fenny Reitsma (CDA) zei woensdag dat de christendemocraten toch blijven inzetten voor een functioneel gemaal […]

 • 23 January 2014
  binnenland, de sector

  Maandag is op de site van Betonfabriek Coeck langs de Rupel in Niel de eerste paal geheid voor een nieuwe, 150 meter lange laad- en loskade. Het project moet toelaten om meer grondstoffen en afgewerkte producten te vervoeren met de binnenvaart. Meer… Trends

 • 6 November 2013
  binnenland

  Rijkswaterstaat start woensdag 6 november met het bestorten van diverse locaties op en aan de rand van de bodembescherming van de Oosterscheldekering. Het betreft hier de locaties Noordlandbuitenhaven, stroomgat Schaar Noordzee- en Oosterscheldezijde en stroomgat Roompot Noordzeezijde. De werkzaamheden worden in week 51 afgerond. Rond de Oosterscheldekering liggen matten en blokken om het wegspoelen van […]

 • 28 October 2013
  binnenland, buitenland

  De Zeilraad, een onafhankelijk orgaan van het Watersportverbond bestraft America’s Cup zeiler Dirk de Ridder niet additioneel. De Ridder, die in de 34ste America’s Cup zou uitkomen voor Oracle Team USA, werd vlak voor de te zeilen finale van de America’s Cup geschorst. De Nederlander in Amerikaanse dienst werd door de Internationale Jury van de […]

 • 12 December 2013
  binnenland

  Op 11-12-13 om 14.15 onthulden Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en aannemerscombinatie Van Oord en Boskalis het ontwerp van de versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Dit is de laatste Zwakke Schakel* in de Nederlandse kust die wordt aangepakt. Op een bord bij Camperduin is nu te zien dat de kust er […]

 • 7 February 2014
  buitenland, zeescheepvaart

  De werkzaamheden om het Panamakanaal te verbreden zijn stilgelegd. Er is onenigheid over wie er moet opdraaien voor de budgetoverschrijding van 1,2 miljard euro. Volgens het consortium van Spaanse, Belgische en Italiaanse bedrijven is kanaalbeheerder ACP verantwoordelijk voor de kosten. Maar volgens ACP moet juist het consortium betalen. Meer… NOS

 • 22 May 2014
  binnenland, havens, offshore energie

  Groningen Seaports investeert ruim €56 mln om de Eemshaven gereed te maken als offshore windhaven. De haven geniet nu vooral bekendheid om de geplaagde kolencentrale van RWE/Essent. Meer… Duurzaam bedrijfsleven

 • 1 April 2014
  binnenland, binnenvaart, havens, zeescheepvaart

  De haven van Antwerpen en Luik en waterwegbeheerder De Scheepvaart hebben vandaag in Vroenhoven een samenwerkingsakkoord ondertekend. Bedoeling is samen te ijveren voor de verdere groei en uitbouw van het Albertkanaal als logistieke as. Meer… Trends.be

 • 1 April 2014
  binnenland, binnenvaart, buitenland

  Het kanaal Seine-Nord, een nieuwe waterweg tussen de Schelde in Cambrai en de Oise in Compiègne waardoor binnenvaartschepen van de Westerschelde tot in Parijs kunnen varen, zal er tegen 2022 liggen, 6 jaar later dan eerst gepland. Meer… De redactie

 • 2 October 2013
  binnenland, buitenland

  Een internationaal handboek voor beheer waterkeringen De overstromingen in New Orleans en langs de Franse kust waren aanleiding voor zes landen om hun ervaringen met het beheer van waterkeringen te delen. Vandaag wordt tijdens een internationaal symposium in Frankrijk het resultaat, het “International Levee Handbook” gelanceerd. De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en advies- en […]

 • 14 April 2014
  binnenland, zeescheepvaart

  Op Neeltje Jans begint Rijkswaterstaat vandaag met de bouw van een 115 meter hoge radartoren. Over anderhalf jaar is deze klaar. De toren is onderdeel van de Schelderadarketen, die de scheepvaart van en naar de Vlaamse en Zeeuwse havens begeleidt. Meer… Omroep Zeeland

 • 1 April 2014
  binnenland, havens

  Op 1 april heeft de aannemerscombinatie De Vries en van der Wiel en Geka de terreinuitbreiding van Botlek Tank Terminal (BTT) van circa 5 hectare opgeleverd aan het Havenbedrijf Rotterdam. De huidige tankterminal is hiermee in oppervlakte verdubbeld, terwijl de totale opslagcapaciteit kan worden uitgebreid van 200.000 naar circa 750.000 m3. De terreinuitbreiding is via […]

 • 1 May 2014
  binnenland

  Aannemerscombinatie Heijmans-Boskalis begint begin mei met de aanleg van de zwaaikom in het kader van de verbreding van het Wilhelminakanaal. Het gaat om een extra verbreding van het Wilhelminakanaal, zodat schepen op dat punt kunnen keren. Meer… TotaalTrans