Search results for: waterstof

132 results

A list of search results

 • 28 May 2018
  binnenland, duurzaamheid, havens, toeleveranciers

  Groningen Seaports en Pipelife hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om de infrastructuur voor het transport van groene waterstof aan te leggen in de haven van Delfzijl en in de Eemshaven. In eerste instantie zal vier kilometer aan infrastructuur worden aangelegd. Het doel is om binnen een jaar tijd de leiding te realiseren. De infrastructuur gaat waterstof gemaakt […]

 • 8 May 2020
  binnenland, de sector, duurzaamheid, havens, innovatie

  De waterstofeconomie komt op dit moment in een stroomversnelling met de aankondiging van Shell om al in 2023 een fabriek voor groene waterstof in gebruik te willen nemen. Die fabriek komt op de Tweede Maasvlakte. De waterstof gaat vandaar via een nieuwe pijpleiding naar de raffinaderij in Pernis. Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam willen die pijpleiding […]

 • 3 December 2019
  binnenland, havens, toeleveranciers

  Holthausen Energy Points (HEP) gaat het eerste waterstof-tankstation in de Amsterdamse haven bouwen. Bij dit station kunnen medio volgend jaar vrachtwagens en personenauto’s 24 uur per dag, zeven dagen per week waterstof tanken. De bouw van het tankstation aan de Australiëhavenweg start in het voorjaar van 2020 en zal na de zomer gereed zijn. Om […]

 • 20 July 2020
  binnenland, binnenvaart, de sector, duurzaamheid, scheepsbouw

  De binnenvaart en de short sea scheepvaart zetten de eerste voorzichtige stappen naar een volledig emissievrije aandrijving via waterstof. Dat blijkt uit een inventariserend onderzoek, dat het Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) in opdracht van de ministeries EZK en IenW heeft uitgevoerd. Er zijn in Nederland circa 20 innovatieve projecten op dit terrein gaande. De […]

 • 12 April 2019
  binnenland, duurzaamheid, havens, scheepsbouw, toeleveranciers

  “Dit is geweldig, dit is een blik in de toekomst!”, zegt Eduard de Visser, Director Strategy and Innovation van Port of Amsterdam over de ‘Energy Observer’. Het Franse schip ‘Energy Observer’ vaart op waterstof uit zeewater en is op dit moment met een wereldtour bezig om waterstof als brandstof te promoten. Vorige week kwam het […]

 • 8 October 2020
  binnenland, de sector, duurzaamheid, havens

  De SDR-partners North Sea Port Dow, Yara, Zeeland Refinery, PZEM, ENGIE, ArcelorMittal en Ørsted hebben de potentie laten onderzoeken van grootschalige productie en gebruik van groene waterstof in de Schelde-Deltaregio. De conclusie: de regio is uitermate geschikt. Het onderzoek, uitgevoerd door Arthur D. Little, heeft de mogelijke locaties en de systeemintegratie van grootschalige elektrolyse voor […]

 • 16 September 2019
  binnenland, duurzaamheid, havens

  Groningen Seaports, Port of Amsterdam en Port of Den Helder gaan op het gebied van waterstof een samenwerking aan en gaan zich positioneren onder de naam Hydroports om hét waterstofknooppunt van Europa te worden. De drie havens maakten dit tijdens het traditionele jaarlijkse havendiner van Groningen Seaports op ludieke wijze bekend. De meerjarige samenwerking tussen […]

 • 19 July 2019
  binnenland, havens, innovatie, offshore energie

  Nederland heeft alle troeven in handen om dé waterstof-hub van Noordwest-Europa te worden. Onze uitgebreide gas-infrastructuur is perfect geschikt voor transport van waterstof, we liggen geografisch gunstig, de productie van wind op zee blijft hard groeien, de industrie wil de CO2-uitstoot drastisch verlagen, Gasunie en TenneT werken toekomstgericht samen en TNO is een internationaal erkend […]

 • 16 September 2019
  binnenland, duurzaamheid, havens

  Groningen Seaports, Port of Amsterdam en Port of Den Helder gaan op het gebied van waterstof een samenwerking aan en gaan zich positioneren onder de naam Hydroports om hét waterstofknooppunt van Europa te worden. De drie havens maakten dit tijdens het traditionele jaarlijkse havendiner van Groningen Seaports op ludieke wijze bekend. De meerjarige samenwerking tussen […]

 • 14 April 2020
  binnenland, de sector, duurzaamheid, offshore energie

  De komst van een blauwewaterstoffabriek in Den Helder is een stap dichterbij. Er komt een onderzoek om de haalbaarheid ervan in kaart te brengen. Betrokken overheden en marktpartijen hebben dat afgesproken in een Intentieovereenkomst Blauwe waterstof Den Helder. Blauwe waterstof is een schonere energiebron doordat de CO2 die vrijkomt bij de productie wordt afgevangen en […]

 • 19 July 2019
  binnenland, havens, innovatie, offshore energie

  Nederland heeft alle troeven in handen om dé waterstof-hub van Noordwest-Europa te worden. Onze uitgebreide gas-infrastructuur is perfect geschikt voor transport van waterstof, we liggen geografisch gunstig, de productie van wind op zee blijft hard groeien, de industrie wil de CO2-uitstoot drastisch verlagen, Gasunie en TenneT werken toekomstgericht samen en TNO is een internationaal erkend […]

 • 6 July 2020
  binnenland, de sector, dienstverlening, duurzaamheid, havens

  Air Liquide en Havenbedrijf Rotterdam hebben gezamenlijk het initiatief genomen om in 2025 1.000 vrachtwagens op waterstof te laten rijden in Nederland, België en West-Duitsland. Verschillende partners uit de supply chain van vrachtwagenfabrikanten zoals VDL Groep, Iveco/Nikola en andere, tot transportondernemingen zoals Vos Logistics, Jongeneel Transport en HN Post, als ook leidende brandstofcel leveranciers, hebben […]

 • 25 January 2018
  binnenland, duurzaamheid, havens, innovatie

  Het Havenbedrijf Rotterdam is als één van de 28 partijen toegetreden tot het groene waterstofconvenant ‘Energy Island’ Goeree-Overflakkee. Deze proeftuin draait om het opwekken van waterstof via elektrolyse met duurzame bronnen. Bij de eventuele opschaling en synergie met industriële ontwikkelingen speelt de Rotterdamse haven een belangrijke rol. “Groene waterstof is als grondstof en brandstof essentieel […]

 • 27 January 2020
  de sector, innovatie, offshore energie

  Haven Oostende, DEME en PMV stellen een ambitieus groen energieplan voor en willen met de productie van groene waterstof de CO2 uitstoot in Vlaanderen met zo’n 500.000 à 1.000.000 ton per jaar verminderen. Op maandag 27 januari kondigen Haven Oostende, DEME Concessions en PMV een exclusieve samenwerking aan. Het doel is om tegen 2025 een […]

 • 22 January 2017
  binnenland, duurzaamheid, havens

  Zes Rotterdamse partijen gaan onderzoeken hoe duurzaam opgewekte elektriciteit, omgezet in waterstof, kan worden toegepast bij de productie van brandstoffen. TNO, Stedin Infradiensten (het commerciële bedrijf binnen de netwerkgroep Stedin), Smartport, Uniper, BP Refinery Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam gaan de technische en economische haalbaarheid van een power-to-gas fabriek in het Rotterdamse havengebied onderzoeken alsmede de […]

 • 2 July 2020
  binnenland, de sector, duurzaamheid, havens, toeleveranciers

  Gasunie en Port of Amsterdam willen de komende vijf jaar een regionale waterstof­backbone in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) realiseren. Nog dit jaar moet duidelijk worden of dat ruimtelijk, economisch en technisch haalbaar is. Met de ontwikkeling van deze regionale waterstofleiding tussen IJmuiden en Amsterdam willen beide partijen de markt voor duurzame waterstof stimuleren en faciliteren, zodat […]

 • 27 November 2018
  binnenland, duurzaamheid, havens, offshore energie

  De waterstofleiding van Gasunie tussen Dow Benelux en Yara is in gebruik genomen. Het is voor het eerst dat een bestaande hoofdgastransportleiding geschikt is gemaakt voor het vervoer van waterstof. Via de leiding wordt waterstof voor industriële toepassing uitgewisseld via een niet meer in gebruik zijnde gastransportleiding. Het ondergronds transport via het gasnetwerk zorgt voor […]

 • 28 August 2020
  binnenland, de sector, duurzaamheid, havens

  VoltH2 B.V. heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend ter voorbereiding van een langetermijnconcessiecontract met North Sea Port voor een industrieel perceel van 27.950 m2 in Vlissingen. Het bedrijf is gestart met de planning en ontwikkeling van de bouw van een groenewaterstoffabriek met opslag-, tank- en distributiemogelijkheden. De overeenkomst voorziet ook de mogelijke realisatie van een pijpleiding naar […]

 • 20 April 2020
  binnenland, de sector, duurzaamheid, offshore energie, wind

  Sinds 29 april is Gasunie ook partner geworden in de offshore waterstofpilot PosHYdon. Recent zijn NOGAT B.V. en Noordgastransport B.V., beide eigenaar van grote gastransportpijpleidingen op de Noordzee, ook toegetreden tot het consortium. Met deze partners ontstaat een ultieme verbinding van de infrastructuur op land en op zee. Dit draagt bij aan een naadloze overgang […]

 • 10 October 2019
  binnenland, havens, offshore energie

  Het komend decennium zijn drie grote windparken in het noordwestelijke deel van de Noordzee gepland. Vanwege deze verwachte ontwikkelingen heeft Port of Den Helder samen met acht stakeholders aan ECN part of TNO gevraagd onderzoek te doen naar de kansen die dit biedt voor de haven van Den Helder en de omliggende regio. Uit het […]

 • 26 June 2020
  binnenland, buitenland, de sector, duurzaamheid, havens

  Noordwest-Europa is ook in een CO2-neutrale wereld een grote netto importeur van energie. Dit zal veelal in de vorm van waterstof zijn. Rotterdam kan uitgroeien tot een internationaal knooppunt voor waterstof, zoals het dat nu voor olie is. Dat vraagt onder andere om een (bij voorkeur Noordwest-Europese) strategie, publiek-private samenwerking en financiering over de hele […]

 • 3 November 2020
  de sector, duurzaamheid, waterstof

  Investeringsplan van 9 miljard euro moet leiden tot vooraanstaande positie in Europa Noord-Nederlandse bedrijven en overheden presenteren vandaag hun Investeringsplan Waterstof Noord-Nederland aan diverse Tweede Kamerleden. Het plan omvat investeringen oplopend tot 9 miljard euro. De plannen kunnen zorgen voor het behoud van ca. 66.000 bestaande banen in bijvoorbeeld gasinfrastructuur en mobiliteit, en 25.000 (in […]