Seminar ‘Marktinzicht Megajachtindustrie’

Op 29 september 2005 organiseert Holland Marine Equipment het halfdaagse seminar ‘Marktinzicht Megajachtindustrie’. Tijdens dit seminar wordt ingegaan op de marktontwikkelingen die zich voordoen in de megajachtindustrie. Om de positie van de Nederlandse industrie in deze sector concurrerend te laten blijven, is een goed inzicht in deze ontwikkelingen van groot belang.

Sprekers vanuit verschillende schakels in de jachtbouwketen delen ervaringen, visies en verwachtingen. De deelnemers ontvangen informatie over de Nederlandse regelgeving voor charterjachten (CCV’s), die concurreert met de Engelse MCA. Naast nieuwbouw biedt deze regelgeving ook kansen voor het ‘retrofitten’ van bestaande jachten. Daarnaast wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat zijn de ontwikkelingen in het jachtontwerp- en scheepsnieuwbouwproces? Welke trends worden gesignaleerd in de internationale concurrentieslag en kunnen maritieme toeleveranciers bijdragen aan versteviging van onze concurrentiepositie? Natuurlijk wordt gekeken naar wat er gebeurt als een jacht eenmaal in de vaart is. Hoe komt men aan onderdelen en hoe komen maritieme toeleveranciers aan bod?

Medewerking aan dit seminar wordt verleend door HISWA, De Vries Scheepsbouw (Feadship), LAREDO Jachtbouw Management, Superyacht Spares en Vripack Yachting.

De Nederlandse toeleveringsindustrie bezit een schat aan kennis, opgedaan bij de bouw van complexe schepen, waaronder superjachten. Vraag is hoe deze kennis samen met jachtwerven kan worden ingezet om de Nederlandse industrie in deze sector concurrerend te laten blijven. Daarom is een goed inzicht in de ontwikkelingen van belang. Het gaat niet alleen om veranderingen in regelgeving en gewenste technologieën, maar ook over inkoopstrategieën en internationale ontwikkelingen betreffende het refitten van jachten.

Het seminar vindt plaats op donderdagmiddag 29 september 2005 in Hotel Nulde te Putten van 13.00 uur tot omstreeks 17.15 uur. Minimum deelname is 10 personen met een maximum van 50 personen. Deelname staat open voor iedereen, maar het seminar is tot stand gekomen vanuit de behoeften bij maritieme toeleveranciers. Aanmelden kan tot uiterlijk 16 september 2005.

Voor meer informatie of het inschrijfformulier kunt u contact opnemen met Nick Wessels van Holland Marine Equipment (T: (010) 44 44 333 of E: [email protected]) of bezoekt u ‘events’ op www.hme.nl.

Bron: Holland Jachtbouw Zaandam BV, 19-07-2005;