Seminar alternatieve maritieme brandstoffen

Donderdag 15 oktober 2015, start programma om 14.00 uur. In het Dudokhuis in Velsen-Noord. Aanmelden en volledig programma via  https://www.schonescheepvaart.nl/

Dit seminar is bedoeld voor de hele maritieme sector: reders, werven, toeleveranciers, kennisinstellingen, klassenbureaus, havenautoriteiten, overheden en studenten.

Met het steeds strenger worden van (inter-)nationale regelgeving is de belangstelling voor alternatieve brandstoffen groeiende. Maar welke brandstof is juist voor uw schip? Er zijn vele factoren die de keuze van de brandstof bepalen. Tijdens dit seminar van het Platform Schone Scheepvaart, dat plaats vindt op donderdagmiddag 15 oktober bij TATA  in Velsen-Noord, wordt ingegaan op de afwegingen die rederijen moeten maken bij het overstappen op alternatieve brandstoffen. Daarnaast wordt een aantal concrete projecten gepresenteerd waar lering uit getrokken kan worden.

In het eerste deel van het seminar wordt een inzicht gegeven in de keuzemogelijkheden en de toekomstverwachtingen voor maritieme brandstoffen. Aan bod komen de technische en economische aspecten waar rekening mee gehouden moet worden. Na de pauze belichten een aantal reders een aantal projecten, waarbij zij ingaan op de afwegingen die zij hebben gemaakt. Het seminar wordt afgesloten met een vragenronde en discussie onder leiding van de dagvoorzitter Dan Veen, senior adviseur bij TNO. Na afloop van het seminar is er gelegenheid na te praten en te netwerken tijdens een borrel.