‘Serious Game’ tijdens Johan de Witt Conferentie

De Nederlandse handel met China neemt al jaren toe. Grote schepen met containers uit China meren regelmatig af in de Rotterdamse haven. De havens van beide landen werken steeds meer samen. Aan de andere kant zien we dat China bezig is haar geopolitieke invloed te vergroten, ten bate van haar eigen nationale belangen. Dit dilemma is de reden voor de organisatie van de Johan de Witt Conferentie, om tijdens haar 10e editie een ‘Serious Game’ te organiseren. Een ‘game’ waarbij de spanning tussen handelspartner China enerzijds en de expansiedrift van China op zee anderzijds centraal staat. De conferentie vindt plaats op donderdag 5 september, aan de vooravond van de Wereldhavendagen in Rotterdam.

De ‘Serious Game’ wordt in twee fases gespeeld, ieder met een eigen scenario. Jonathan Holslag leidt als Chinakenner de scenario’s apart in, waarna deze live op het podium worden gespeeld. Daarbij wordt het spel ondersteund door filmbeelden van incidenten en nieuwsfeiten. Jonathan zal ook een politiek-militaire synthese verzorgen, die de basis voor de policy discussion van het expertpanel vormt.

Blue-team en het red-team

Tijdens de game wordt gewerkt met twee teams, het blue-team en het red-team. Het blue-team vertegenwoordigt de Nederlandse besluitvormers. In dit team worden de rollen van een militair, diplomaat, handelsman en sinoloog vervuld door Vice-admiraal Ben Bekkering, voormalig ambassadeur in China Flip de Heer, Heineken topbestuurder René Hooft Graafland en politiek filosoof en strateeg Ties Dams. Het red-team vertegenwoordigt Chinese besluitvormers en kent ongeveer een gelijke samenstelling. De rollen in dit team worden ingevuld door kapitein-ter-zee b.d. Jeroen Franken, China-kenner en oud-bankier Henk Schulte Nordholt en Clingendael-wetenschapper Frans Paul van der Putten in de rol van diplomaat. De presentatie van de game ligt in handen van journalist en voormalig presentator van (onder andere) Brandpunt Liesbeth Staats.

Voor elke beslissing in het spel wordt de zaal geraadpleegd

De teams krijgen bij elk scenario enkele dilemma’s voorgeschoteld, waarover moet worden beslist. Daarbij krijgt het publiek een interactieve rol: voor elke beslissing in het spel wordt de zaal geraadpleegd. Elke keuze van het blue-team (Nederland) leidt daarbij tot een of meer consequenties vanuit het rode team, dat China vertegenwoordigt. Die kunnen gevolgen hebben voor noodzakelijke capaciteiten, maar ook over de operationele inzet: de rules of engagement.

Beslissingen worden voorgelegd aan experts

De consequenties van de beslissingen van de beide teams leiden tot aanbevelingen die in een paneldiscussie worden voorgelegd aan experts, die in de gemodereerde policy discussion vervolgens de consequenties voor de Koninklijke marine bespreken. Daarbij is onder andere Han ten Broeke (HCSS) bereid gevonden, om samen met enkele Kamerleden de middag te analyseren.

Inschrijven

De Johan de Witt conferentie wordt op donderdag 5 september gehouden in het nieuwe auditorium in het KPN-hoofdkantoor op de Wilheminakade in Rotterdam. De conferentie wordt daarna, traditiegetrouw, afgesloten aan boord van Zr.Ms. Rotterdam, die voor de Wereldhavendagen in de haven van Rotterdam ligt afgemeerd. Inschrijven voor deze conferentie kan via www.johandewittconferentie.nl.