Service in de binnenvaart is goed maar het moet duurzamer

  • binnenland

Bedrijven in Nederland zijn tevreden over de kwaliteit van de binnenvaart. Dit blijkt uit onderzoek onder de leden van verladersorganisatie EVO.

Een grote meerderheid van de ondervraagde bedrijven gaf aan tevreden te zijn over de huidige kwaliteit in de binnenvaart. Vooral als zij nauw samenwerken met enkele geselecteerde bevrachters en schippers. Door het opbouwen van vertrouwen en het maken van duidelijke afspraken met vertrouwde partners is de kwaliteit van de service hoger dan bij het steeds wisselen van partners – zoals ook blijkt bij beide prijswinnaars.

Onderzoek: service goed, maar binnenvaart moet duurzamer
Tegelijkertijd concludeerden veel bedrijven dat de binnenvaartsector te weinig nieuwe ideeën ontwikkelt om de dienstverlening te verbeteren. Een duurzamere binnenvaart zou bedrijven bijvoorbeeld kunnen doen besluiten om goederenstromen te verplaatsen van de weg naar het water.

Het onderzoek vormde tevens de basis voor de eerste EVO-Binnenvaartprijs, Wijgula scoort het hoogst
In opdracht van EVO onderzocht de Erasmus Universiteit Rotterdam op basis van zestien criteria hoe bedrijven de dienstverlening in de binnenvaart beoordelen. De ondervraagde handelaren en producenten gaven aan vooral te letten op veiligheid, boekingsbetrouwbaarheid en de beschikbare laadcapaciteit. Hoewel de resultaten dicht bij elkaar lagen, scoorde Wijgula het hoogst op deze punten. De bij EVO aangesloten bedrijven kozen Wijgula tot beste binnenvaartonderneming en NPRC tot best presterende logistiek dienstverlener in de binnenvaart. Stefan Meeusen (NPRC), Thijs Aarten en Norbert Meixner (Wijgula) ontvingen de prijs op 18 mei uit handen van EVO-voorzitter Chris Bruggink.

 

 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten