Shell opent eerste Europese LNG-tankstation

Dit initiatief van Shell past in de ambitie van het Havenbedrijf om de transitie van stookolie naar LNG als brandstof voor scheepvaart te stimuleren en de markt voor LNG tot volle ontwikkeling te brengen in Rotterdam.

Sinds 2011 heeft de haven van Rotterdam een speciale terminal voor de op- en overslag van vloeibaar aardgas; de Gate terminal. De eerste binnenvaartschepen die op LNG varen doen inmiddels Rotterdam aan. Het Havenbedrijf investeert in de nautische infrastructuur voor LNG, is nauw betrokken bij de totstandkoming van het benodigde (inter)nationale beleid en regelgeving en investeert in de samenwerking met relevante partners. Momenteel is het Havenbedrijf nauw betrokken bij de bouw van de LNG Break Bulk terminal op de Maasvlakte (havennummer 9735).

De Europese Unie heeft in totaal een bedrag van € 34 miljoen gereserveerd voor de aanleg van breakbulk-terminals in Gothenburg en Rotterdam.

Meer… Shell  en Port of Rotterdam