Simulatiesoftware voorspelt effecten ShoreTension afmeersysteem

  • binnenland

ShoreTensionAfmeersysteem

Royal HaskoningDHV en ShoreTension Holding B.V. hebben innovatieve simulatiesoftware ontwikkeld om de werking van het ShoreTension® afmeersysteem voor toekomstige gebruikers te voorspellen.

ShoreTension® is een systeem dat de trossen van zeeschepen continu op spanning houdt waardoor schepen veiliger kunnen afmeren en maximaal kunnen worden geladen en gelost, ook bij meer wind en golven. Via de simulatiesoftware kan aan geïnteresseerde gebruikers worden gedemonstreerd of het systeem in hun situatie profijt oplevert. De simulatiesoftware laat het gedrag van een afgemeerd schip zien en neemt daarbij locatiespecifieke variabelen mee als haveninfrastructuur, wind en golven.

Rotterdamse stuwadoors die, gesteund door subsidie die door het Havenbedrijf Rotterdam beschikbaar is gesteld, overwegen om ShoreTension® toe te passen, kunnen nu eerst laten berekenen wat de voordelen van de aanschaf van het systeem zijn voor hun operaties en of die opwegen tegen de kosten van het systeem.

Gerrit van der Burg, directeur ShoreTension Holding: “Voor ons bedrijf heeft dit het voordeel dat wij het systeem niet over de hele wereld hoeven te verplaatsen om aan klanten ter plaatse te laten zien wat het doet, zoals tot dusver nog wel gebeurde. Dit resulteert in een kostenbesparing. Verder staat de simulatiesoftware toe om condities te modeleren die tijdens een lokale test wellicht helemaal niet optreden, maar wel relevant zijn.”

Cock van der Lem, maritiem consultant van Royal HaskoningDHV: “We zijn wereldwijd actief in havens en we kennen de specifieke eisen die worden gesteld aan kades en overslagplaatsen. Het is voor klanten belangrijk om te weten of investeringen in systemen als ShoreTension® de moeite waard zijn. Onze simulatiesoftware kan hen helpen bij hun besluitvorming.”

Meer… Royal HaskoningDHV, Shore Tension 

Related news

List of related news articles