Sleephoppersimulator MIWB uitgebreid met faciliteit om olie op te ruimen

MIWB foto bij persbericht

Samenwerking Maritiem Instituut Willem Barentsz met maritieme partners
Het Maritiem Instituut Willem Barentsz op Terschelling, onderdeel van NHL Hogeschool, breidt haar nieuwe sleephoppersimulator uit met de mogelijkheid om olie op te ruimen. Recente ongelukken waarbij grote hoeveelheden olie in zee terecht kwamen, bevestigen het belang om goed voorbereid te zijn op dit soort calamiteiten. De nieuwe simulator biedt hiertoe voldoende mogelijkheden. Op dinsdag 25 juni tekenden NHL Hogeschool en het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Waterbouw een samenwerkingsovereenkomst.

Met de sleephoppersimulator trainen studenten en huidige bemanningsleden het varen en het manoeuvreren tijdens het baggerproces. Dankzij uitbreiding van de simulator kunnen straks ook olie-opruiming werkzaamheden gesimuleerd worden. De introductie van deze nieuwe faciliteit is onderdeel van een upgradings- en uitbreidingsproject van de simulatoren op het maritiem instituut.

Sleephoppersimulator
Een sleephopperzuiger is een schip dat met sterke pompen en motoren zand, klei, slib en grind van de zeebodem zuigt. Baggervaartuigen als deze worden ingezet bij grote landaanwinningprojecten zoals Maasvlakte 2 en bij het uitdiepen van vaarwegen. Het zijn technisch zeer geavanceerde schepen: de grootste is meer dan 200 meter lang. Naast het opzuigen van zand kunnen dit type schepen ook olie van het wateroppervlak verwijderen hetgeen ze goed inzetbaar maakt bij grootschalige olieverontreinigingen op zee.

Samenwerking
De uitbreiding van de simulator is in samenwerking gebouwd met de leden van de Vereniging van Waterbouwers en Kongsberg Maritime in Noorwegen. Het project is mede tot stand gekomen dankzij subsidies van Stichting Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) en de provincie Fryslân. Daarnaast financierde het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Waterbouw (O&O-fonds) een groot deel van de bouw. Het O&O-fonds heeft regelmatig overleg met de school over:

• de promotie en instroombevordering van jongeren naar de waterbouwopleidingen;
• het op peil houden van de kwaliteit van het aangeboden onderwijs en de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt;
• de mogelijkheden van scholing en ontwikkeling van medewerkers in de waterbouw.

Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB)
Het Maritiem Instituut Willem Barentsz op Terschelling is onderdeel van NHL Hogeschool. Het MIWB heeft de bacheloropleidingen Maritiem Officier, Scheepsbouwkunde en Ocean Technology. Momenteel studeren zo’n vijfhonderd mensen aan het MIWB. Het instituut is internationaal actief in onder meer Kazachstan, de Filippijnen en Maleisië en werkt samen met Singapore Maritime Academy. Naast opleidingen voor voltijdstudenten organiseert het MIWB verschillende maritieme cursussen voor de beroepsbevolking. Het lectoraat Maritiem Milieu- en Veiligheidsmanagement is verbonden aan het MIWB. Lector Wierd Koops is deskundige op het gebied van olieverontreiniging op zee; de nieuwe simulatorfaciliteit geeft nieuwe mogelijkheden voor praktijkgericht simulaties binnen zijn lectoraat.

Meer…  Maritiem Instituut Willem Barentsz