Sleephopperzuiger ‘Sanderus’ van Jan De Nul te water gelaten

Sleephopperzuiger Sanderus met een laadcapaciteit van 6.000 m³ ging vorige week te water op de Keppel Offshore & Marine scheepswerf in Singapore. Dit is het vierde schip waarmee Jan De Nul Group maximaal inzet op een betere luchtkwaliteit door de uitlaatgassen maximaal te filteren.

Sanderus - Jan De Nul Group te water gelaten
Sleephopperzuiger ‘Sanderus’. Foto, Jan De Nul.

Dit ‘groene’ schip is het eerste van twee identieke middelgrote sleephopperzuigers in aanbouw op de Keppel O&M scheepswerf in Singapore. Beide schepen zijn uitgerust met een uitlaatgasbehandelingssysteem dat de uitstoot in twee fasen filtert.

Sanderus’ troeven

De Sanderus combineert een geringe diepgang met een hoge wendbaarheid, waardoor het schip uitermate geschikt is voor werken op plaatsen met weinig manoeuvreerruimte. Het schip heeft een dieselelektrische aandrijving: de baggerinstallatie en propulsie worden elektrisch aangedreven met behulp van frequentieomvormers. Op die manier kan ieder onderdeel van het proces optimaal werken. Het elektrische vermogen voor de aandrijvingen aan boord wordt opgewekt door drie dieselgeneratorsets, die belastingafhankelijk automatisch opgestart of gestopt worden. Bovendien resulteert de asymmetrische belastingverdeling over de verschillende diesels in een verminderd brandstofverbruik. Al deze maatregelen leiden tot een lager stookolieverbruik dan alle andere schepen in die klasse.

6 schepen met lage uitstoot

In totaal ontwierp Jan De Nul Group 6 schepen met een ultra-lage uitstoot (Ultra-Low Emission vessels of ULEv’s): 5 sleephopperzuigers en 1 offshore jack-up installatieschip, de Voltaire. De twee hopperzuigers van 6.000 m³ en de Voltaire zijn nog in aanbouw. Drie hopperzuigers van 3.500 m³, waarvan de eerste in juli 2018 te water is gelaten, zijn intussen opgeleverd en onderweg naar hun eerste project.

Jan De Nul Group gaat milieu-uitdagingen aan

Jan De Nul Group gaat milieu-uitdagingen aan door te focussen op het verlagen van de voetafdruk van zijn maritieme activiteiten op luchtkwaliteit en klimaat. Luchtverontreiniging is een van de grootste gevaren voor de volksgezondheid. Bouwactiviteiten op zee zijn meestal in de buurt van kustlijnen, grotere en kleinere havens, en dichtbevolkte gebieden.

Als een van de belangrijkste wereldspelers in waterbouwwerken verricht Jan De Nul Group baanbrekend werk op het vlak van emissiebehandeling. Ongeacht de brandstofkeuze of motortechnologie, de uitlaatgassen moeten altijd gefilterd worden. Daarom is de nieuwste generatie van Jan De Nul’s schepen uitgerust met een uiterst geavanceerd tweeledig uitlaatgasfiltersysteem met een selectief katalytisch reductiesysteem (SCR) en een dieselpartikelfilter (DPF). Deze emissiebehandelingstechnologie voldoet aan de strengere Europese EURO STAGE V-richtlijnen inzake emissies op het land en op binnenwateren.