Slimme ligplaatsen voor binnenvaart Calandkanaal klaar

Met de oplevering van steiger 6 deze week zijn de 12 nieuwe ‘slimme’ ligplaatsen voor de binnenvaart in het Calandkanaal allemaal opgeleverd. De ligplaatsen beschikken bijna allemaal over een composieten loopbrug. Door de afstand van 64 meter komen de schepen verder van de kade af te liggen waardoor de boegschroeven minder schade aan het talud veroorzaken.

Er zijn nog andere slimmigheden aan de nieuwe binnenvaart ligplaatsen toegevoegd. Zo staan op de kade de zogenoemde dynamische scheepvaartverkeer informatiepanelen (DSIP. Dit zijn digitale verkeersborden met informatie voor scheepvaart. De afmeerpalen van de ligpalen hebben dankzij een kunststof buispaalcover een betere bescherming dan de voorheen gebruikte folie. De afvalcontainers hebben vulgraadsensoren gekregen, zodat je op afstand kan zien of de bak vol is. Drie weken geleden werden al bij wijze van proef biohutten in het kanaal geïnstalleerd. Dit is een kunstmatig gecreëerde leefomgeving voor opgroeiende vis.

Minder staal
Enkele slimme ligplaatsen hebben ook sensoren die moeten uitwijzen wat de aanmeersnelheid van binnenvaartschepen is. Daar is nog nooit onderzoek naar gedaan. De opgedane kennis kan dan gebruikt worden bij het aanleggen van nieuwe ligplaatsen. Eerder onderzoek wees uit dat dankzij de verkeersbegeleiding zeeschepen veel langzamer afmeren en veel minder druk op kades veroorzaken dan algemeen werd aangenomen. Dit heeft ertoe geleid dat meerpalen minder staal nodig hebben en ook minder diep de grond in hoeven.