‘Split incentive’ rem op investeringen in duurzame scheepvaart

“Maak nú de juiste keuze voor later!”, zegt Jaap Bakker, manager nieuwbouw bij Van Oord. Nieuwe milieuwetgeving en veranderende wensen van de klant vormen een lastig vraagstuk voor reders. De tweede editie van de Sustainability in the Maritime Industry conferentie op 12 april vormde een platform voor de hele maritieme keten om samen te discussiëren over investeren in duurzaamheid. Terugkerende vragen: wie betaalt de rekening en welke oplossing is er voor de ‘split incentive’: het verschijnsel dat de reder de investering doet terwijl de verlader het voordeel geniet.

De ‘split incentive’ kwam met name aan bod tijdens de paneldiscussie tussen reders en bankiers. Kern van de discussie: banken volgen hun klanten en nemen niet het voortouw in investeringen. Dat neemt niet weg dat zij een belangrijke rol kunnen spelen, reden waarom ABN Amro is aangesloten bij het Sustainable Shipping Initiative. Een goede verdeling van het economisch voordeel dat een duurzame investering oplevert tussen reder en verlader of tussen reder en toeleverancier is misschien nog wel een veel grotere uitdaging dan een investering gefinancierd te krijgen.

Ruim 80 maritieme managers namen deel de bijeenkomst die werd georganiseerd door Navingo met steun van de redersvereniging KVNR en Scheepsbouw Nederland. Vanuit verschillende invalshoeken – verladers, reders en toeleveranciers – werden visies, ontwikkelingen en plannen gedeeld. Want, zoals dagvoorzitter Kees-Jan Mes (Mes Marine Management) opmerkte, ‘groen zijn’ betekent niet alleen nadenken over uitstoot. De conferentie was daarom volledig gewijd aan vraagstukken als economische haalbaarheid, financierbaarheid van plannen, groene bedrijfsstrategieën en de laatste stand van zaken op het gebied van wet- en regelgeving.

Susanna Hambeson, Environmental Manager van Volvo Logistics vertelde over de eisen die Volvo stelt aan haar toeleveranciers. Volvo is aangesloten bij the Clean Shipping Network, een netwerk van verladers dat gebruik maakt van een instrument om de milieuprestaties van reders te vergelijken. Hambeson: “Sinds 2010 zijn maritieme vervoerders, die zaken doen met Volvo Logistics, verplicht om hun data aan de Clean Shipping Database te leveren.” Alfons Guinier, Secretaris Generaal van de European Community Shipoweners’ Assocations gaf een gedetailleerde update over Europese en IMO-regelgeving over zwavel en CO2.

Het publiek bestond uit vertegenwoordigers van bedrijven uit de gehele sector, bovendien waren ook afgevaardigden van verschillende (internationale) brancheorganisaties. In de middag kregen de deelnemers de kans zelf te discussiëren over zwavelwetgeving, LNG als scheepsbrandstof en de rol van havenautoriteiten. De conferentie was gecombineerd met een kleine beurs waar een kleine 20 bedrijven hun innovatieve producten en diensten tentoonstelden.

Meer informatie en updates over de editie van 2013 staat op www.smi-conference.biz.