Staatssecretaris: “Het is belangrijk dat de Kustwacht wordt gemoderniseerd”

“Hulp op het water is vanzelfsprekend. Maar nu heb ik ook beeld bij de acties die vanuit hier worden gecoördineerd. En een indruk gekregen van de diverse systemen die daarbij gebruikt worden. Het is belangrijk dat de Kustwacht de komende jaren wordt gemoderniseerd, zodat de dienstverlening toekomstbestendig wordt”, aldus Visser.

Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser krijgt uitlek in het Kustwachtcenttrum. Foto Kustwacht
Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser krijgt uitlek in het Kustwachtcenttrum. Foto, Kustwacht.

Barbara Visser, Staatssecretaris van Defensie heeft vandaag een bezoek gebracht aan de Kustwacht. In het Kustwachtcentrum kreeg de staatssecretaris te zien wat er precies gebeurt als er een noodmelding binnenkomt. En welke procedures er gevolgd worden.

Modernisering en nieuw operationeel centrum

Verder kreeg de staatssecretaris uitleg over het moderniseringstraject van de Kustwacht. En over het nieuwe operationeel centrum voor de Kustwacht, het zogenaamde ‘OperatieCentrum’. Wat naar verwachting in 2023 wordt opgeleverd.

Ook bracht Visser een bezoek aan het Kustwachtcentrum
en het Maritiem Informatie Knooppunt (MIK). Medewerkers legden verschillende systemen en procedures uit.

Kustwacht is een samenwerkingsverband.

De Kustwacht is een samenwerkingsverband. Hierin werken zes ministeries en verschillende diensten samen aan de veiligheid op de Noordzee en diverse grote binnenwateren. Ieder ministerie (inclusief de daarbij behorende diensten) behoudt de verantwoordelijkheid voor de uitoefening van de eigen taak binnen het samenwerkingsverband. Defensie is de beheerder van de Kustwacht.

Barbara Visser:“De Kustwacht is een bijzondere organisatie binnen Defensie. De taken, middelen en medewerkers komen van verschillende ministeries en diensten. Ik zie duidelijk de meerwaarde én het belang van samenwerken binnen het Kustwachtnetwerk.”