Staatssecretaris Mansveld zal reddingsboot “Brandaris” in gebruik stellen

Staatsecretaris Wilma Mansveld van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu komt op 13 juni op uitnodiging van de Stichting Behoud oudste Motorreddingboot ter Wereld naar Terschelling. Zij zal dan de haven binnenvaren met de gerestaureerde reddingboot “Brandaris” uit 1923. Ook gedeputeerde Tineke Schokker en burgemeester Rob Bats varen mee.

De “Brandaris” lag van 1923 tot 1960 op station op Terschelling en heeft tal van spectaculaire reddingen op haar naam. Nadat het schip verleden jaar uitwendig was gerestaureerd, werd het naar Terschelling gesleept en werden er verhalen aan boord over reddingen en bergingen verteld. Oorspronkelijk zou de reddingboot op de wal als monument worden geplaatst. De roep om de “Brandaris” weer zelf varend te maken werd echter steeds luider. De druk kwam zowel van Terschellingers als van een aantal sponsoren. Die laatsten stelden de stichting daartoe financieel in staat. Maar ook Nimos Motoren die twee passende Kromhoutmotoren leverde, heeft een stevige bijdrage geleverd. De “Brandaris” is het enige Terschellinger schip met de status van varend monument dat permanent in de haven zal liggen. Het zal worden gebruikt voor excursies, pr activiteiten en as verstrooiing op zee. Bovendien worden op gezette tijden verhalen over reddingen en bergingen verteld.

De restauratie van de “Brandaris” heeft enkele tonnen gekost en is gefinancierd met gelden van goede doelen fondsen, bedrijven, particulieren enkele subsidies, totaal ca. 70. Daarnaast zijn er nog eens enkele duizenden uren van vrijwilligers in het restauratieproject gestoken.

De “Brandaris” zal 13 juni omstreeks 11.15 à 11.30 uur de haven van Terschelling binnen varen in gezelschap van KNRM reddingboten en andere oudgedienden.
In het Schuitegat zullen voorafgaande aan de binnenkomst, vijf generaties reddingboten aan de Staatssecretaris en de gasten aan boord van de zeesleepboot “Holland” worden gepresenteerd: de enige nog varende roeireddingboot in Nederland, de “Secretaris Schumacher’ uit 1900, de eerste motorreddingboot, de “Jhr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg” uit 1907, de “Brandaris” uit 1923, de opvolger van de “Brandaris”, de “Carlot” uit 1960 en de huidige reddingboot “Arie Visser”.

De Staatssecretaris gaat aansluitend naar het Maritiem instituut “Willem Barentsz” waar de directie haar zal informeren over de moderne onderwijsmethoden met behulp van simulatoren en de ontwikkelingen op het gebied van Ocean Technologie ( de opleiding hydrografie).
Daarna staat een bezoek aan de verkeersleiding op de gerenoveerde vuurtoren “Brandaris” op het programma en ten slotte zal ze de opening van het Oerol festival bijwonen.