Staking binnenvaart opgeschort tot 17 februari

De staking in de binnenvaart blijft voorlopig opgeschort. De achterban van de socialistische vakbond ACOD, die maandag heeft gestaakt, boog zich gisteren over het voorstel van het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal. “De tekst is niet verworpen, maar moet volgens de leden wel bijgestuurd worden’’, zegt secretaris Hilaire Berckmans.

Bron: Gentblogt, 09-02-2007;