Start baggeren grachten Doesburg

Waterschap Rijn en IJssel start medio juni in samenwerking met de gemeente Doesburg de uitvoering van baggerwerkzaamheden in Doesburg. Het baggerwerk zal gefaseerd in drie jaar worden gerealiseerd. Als eerste start het baggeren van de bleekersgracht, kempermansgracht, lindewalgracht, hessengracht, kerkhofgracht, looiersgracht, molenveldsingel en de fles. Voor de opslag van de vrijkomende baggerspecie zal een baggerdepot worden aangelegd bij de kruising van de n 317 en de n 338. In dit depot wordt uitsluitend lichtverontreinigd slib opgeslagen. Naast de baggerwerkzaamheden worden de oevers van de grachten deels natuurvriendelijker ingericht en nieuwe beschoeiingen aangebracht.

Bron: nieuwsbank.nl, 24-05-2006;