Start baggerwerk Elderveld-Zuid en Elden

Waterschap Rivierenland en de gemeente Arnhem starten in de derde week van september met het baggeren van de sloten en singels in het zuidelijke gedeelte van Elderveld en in Elden. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in Elderveld en Elden eind oktober klaar zijn. Dan zijn de sloten en singels weer schoon en op de gewenste diepte, waardoor de waterdoorstroming verbetert.

Bron: Waterbodem.nl, 15-09-2005;