Start kustonderhoud bij Ameland

Rijkswaterstaat start op 6 januari 2015 met het aanbrengen van zand voor de kust van Ameland-Midden. Tussen paal 12 en paal 17 storten baggerschepen op 500 tot 1.000 m uit de kust 2 miljoen m3 zand op de zeebodem. Hierdoor blijft Ameland goed beschermd tegen de zee.
De werkzaamheden nemen ruim 4 maanden in beslag en gaan dag en nacht, 7 dagen per week door. Er is geen hinder voor strandbezoekers. Watersporters moeten een veilige afstand bewaren tot het baggerschip.

Zand voor en op de kust
Onder invloed van de zee, wind en een stijgende zeespiegel verliest de kust terrein. Als we niets doen, dan schuift de kustlijn langzaam landwaarts op. Om te zorgen dat Ameland droge voeten houdt, onderhoudt Rijkswaterstaat de kust door regelmatig zand aan te brengen.

In 2010/2011 is bij Ameland-Midden ook al zand aangebracht. Omdat de levensduur van suppleties op Ameland ongeveer 4 tot 5 jaar is, moet de kust nu opnieuw onderhouden worden. Zand voor de kust bij Ameland-Midden beschermt de kust, maar bereikt onvoldoende de ondiepe kustzone en het strand. Daarom brengt Rijkswaterstaat in 2015 ook zand aan op het strand bij Ameland-Midden.

Meerdere locaties
In 2015 komt er ook extra zand op het strand bij Ameland-Noordwest tussen paal 1 en 3. Daarnaast wordt in 2015 of 2016 bij Ameland-Zuidwest tussen paal 46 en 48 zand aangebracht tegen de geulwand van het Borndiep.

Meer… Rijkswaterstaat