Start rijksbrede rederij voor civiele schepen

De ministerraad heeft op voorstel van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat ingestemd met de oprichting van een rijksbrede rederij voor civiele schepen. Binnen deze rederij worden de schepen van de rijksdiensten, inclusief de kustwacht, beheerd. De rederij wordt ondergebracht bij Rijkswaterstaat.

De ministerraad heeft al in maart 2006 besloten dat de kustwacht per 1 januari 2007 een nieuwe koers gaat varen onder de naam Kustwacht Nederland. Onderdeel van deze nieuwe koers was het opstellen van een businessplan voor de oprichting van een civiele rijksbrede rederij.

Uit onderzoek blijkt dat één rederij betere resultaten kan boeken omdat het beheer van schepen voor veel ministeries een vreemde eend in de bijt is. Een rijksbrede rederij heeft als voordeel dat er beter personeelsbeleid gevoerd kan worden met betere kansen voor opleiding en doorstroming. Ook kunnen schepen worden gestandaardiseerd, storingen beter worden opgevangen en vaarprogramma’s worden geoptimaliseerd.

Uit het plan blijkt ook dat het Rijk efficiencyresultaten kan boeken door het beheer van de schepen te concentreren op één plek. Dit wordt bereikt door lagere kosten voor aanschaf en onderhoud, het beter kunnen inzetten van de bemanning en besparing op de overhead. De rederij kan het vlootbeheer verder professionaliseren en een goede opdrachtgever naar marktpartijen zijn die het technisch onderhoud feitelijk gaan uitvoeren.

In 2007 gaan schepen en nautisch personeel over van verschillende rijksdiensten naar Rijkswaterstaat, die de schepen en bemanning op basis van dienstverlenende afspraken ter beschikking stelt. Daarvoor wordt eerst nog een implementatieplan opgesteld waarin de details van het besluit verder worden uitgewerkt. Douane, Kustwacht, Rijkswaterstaat en LNV zijn de onderdelen van het Rijk die als eerste zullen deelnemen. Bij de start is de omvang van de vloot 140 schepen, die deels zeevarend zijn en deels op de binnenwateren opereren.

Bron: Min V&W, 17-11-2006;