Start Veiligheidscampagne Scheepvaart: Veilig Varen doen we samen

Op vrijdagmiddag 22 mei heeft de plaatsvervangend Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat, namens staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat, het startschot gegeven voor de landelijke campagne ‘Veilig varen doen we samen’. Dit gebeurde tijdens de Nationale Sleepbootdagen in Vianen. De campagne is een initiatief van vaarwegbeheerders en belangenverenigingen. Het doel van deze campagne is om de veiligheid op de vaarweg te vergroten door beroepsschippers, recreatieschippers en roeiers bewust te maken van elkaars gedrag en beperkingen.

Top drie veiligheidsonderwerpen op de vaarweg
Veiligheid op het water blijft een belangrijk aandachtspunt, zo blijkt uit sessies die Rijkswaterstaat heeft gehouden met de beroeps- en recreatievaart. Volgens vaarweggebruikers is de top drie van veiligheidsonderwerpen op de vaarweg:

– de dode hoek van beroepsvaart
– de plaats op de vaarweg
– gedrag in sluizen.
In de campagne staan deze drie onderwerpen centraal.

Campagne
Vanaf het Hemelvaartsweekend is bij een groot aantal watersportverenigingen, havens en verhuurbedrijven de folder Veilig varen doen we samen verkrijgbaar. Hierin staan veiligheidstips voor de beroeps- en recreatievaart en zijn de belangrijkste vaarregels kort en bondig op een rij gezet. Voor roeiverenigingen is een flyer beschikbaar met daarop de belangrijkste tips voor roeiers.

Tijdens informatiebijeenkomsten bij verschillende watersportverenigingen en roeiverenigingen wordt ingegaan op de wijze waarop u zich als recreant zo veilig mogelijk kunt bewegen op het water. Een onlangs uitgebrachte DVD over het gezamenlijk veilig varen van recreatievaart en binnenvaart zal hierbij ook worden gebruikt.

Ook langs de vaarweg wordt de campagne zichtbaar: langs drukbevaren routes, waar beroeps- en recreatieschippers vaak letterlijk in elkaars vaarwater zitten, zijn billboards geplaatst.

Zowel de folders als de DVD zijn op te vragen via de gratis informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002.
WATER. WEGEN. WERKEN. RIJKSWATERSTAAT.

Varen doe je samen
De campagne wordt uitgevoerd onder de vlag van het samenwerkingsconvenant Varen doe je samen. Varen doe je samen is een initiatief van Rijkswaterstaat, de Provincies, Havenbedrijf Rotterdam, Groningen Seaports, Haven Amsterdam, Koninklijke Schuttevaer, ANWB, Watersportsverbond, HISWA en SRN. Zie voor meer informatie www.varendoejesamen.nl.

Bron: Rijkswaterstaat ScheepvaartVerkeersCentrum , 23-05-2009;