Start verdieping Maas tussen Venlo en Arcen

Rijkswaterstaat verdiept de Maas tussen Venlo en Arcen. De rivierbodem wordt 2 tot 3 meter afgegraven om het water in de Maas meer ruimte te geven. Het werk start eind maart 2013 en is naar verwachting in het voorjaar van 2015 klaar.

Meer ruimte voor de Maas
Bij veel regen kan het water in de Maas flink stijgen. Door de rivierbodem dieper te maken, krijgt de Maas meer ruimte en kan er meer water doorheen stromen. Daarmee daalt het waterpeil op de rivier in alle gevallen en dus ook bij hoogwater. De mensen die er wonen zijn dan beter beschermd tegen overstromingen. De afgegraven grond wordt deels verkocht als zand en grind en deels geborgen in de waterplas bij Lomm waar een hoogwatergeul wordt aanlegd.

Veilige aanpak
Voordat de werkzaamheden beginnen wordt het project grondig voorbereid. Zo zoekt Rijkswaterstaat uit waar kabels en leidingen in de grond liggen en wordt er een milieuonderzoek uitgevoerd. Bovendien laat Rijkswaterstaat een specifiek onderzoek doen naar niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Na uitvoerig historisch onderzoek bleek dat er in de Maas tussen Venlo en Arcen niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig kunnen zijn. Aannemer Martens van Oord heeft, in samenwerking met TNO, speciaal voor dit werk de zandwininstallatie ‘De Roeroord’ aangepast met als belangrijkste uitgangspunt dat er veilig gebaggerd kan worden in de Maas. Projectleider Johan van den Hout van Martens van Oord: “Het zand gaat door een verstevigde, stalen leiding en wordt gezeefd. Met een magneet wordt de opgegraven grond ontdaan van alle ijzeren voorwerpen, waaronder eventueel ook niet gesprongen explosieven. Dit wordt vervolgens in een beveiligde bak opgevangen en per schip afgevoerd.” Dit ‘explosieveilig baggeren’ met de Roeroord werd vorig jaar al met succes toegepast bij Grave waar ook een deel van de Maas is verdiept.

Werkwijze en omgeving
Opdrachtgever Rijkswaterstaat werkt in dit project nauw samen met de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas, uitvoerder Martens van Oord, DCM uitvoerder van de hoogwatergeul Lomm en de Explosieven Opruimings Dienst van de Landmacht (EODD). Samen zorgen zij ervoor dat de risico’s voor de omgeving tot een absoluut minimum worden beperkt. De gevonden munitie wordt door de EODD op een gecontroleerde manier tot ontploffing gebracht en opgeruimd. Voor de omgeving en het werk geldt dat veiligheid voorop staat.

Inloopavonden
Omwonenden en geïnteresseerden die meer willen weten over dit project worden via huis-aan-huisbladen in de omgeving uitgenodigd voor de inloopavonden van 16.00 uur tot 21.00 uur op woensdag 20 maart 2013 in Gemeenschapshuis Pastoorshof in Lomm en op maandag 25 maart 2013 in Café-zaal Harmonie in Lottum.

Rijkswaterstaat werkt samen met partners in de regio van Den Bosch tot Maastricht aan hoogwaterveiligheid. Door onder andere de rivierbedding te verdiepen en te verbreden en kades te versterken zorgen we voor droge voeten.

Meer… Rijkswaterstaat