Startbijeenkomst innovatieproject Shore Support 11 december 2008

Project Shore Support

Doel van het project is de werkdruk aan boord te verlichten en het veiligheidsniveau te verhogen. Daarmee wordt beoogd het varende beroep aantrekkelijker te maken voor kleine schepen en de samenwerking tussen rederijen, maritieme toeleveranciers en werven te versterken.

Bron: KNVTS, 19-11-2008;