State-of-the-art STCW trainingsfaciliteit voor maritieme industrie

  • offshore energie

FalckReveal of Nereus with helicopter

Op donderdag 2 oktober 2014 heeft Falck Safety Services op de Rotterdamse Maasvlakte een nieuwe state-of-the-art trainingsfaciliteit geopend voor de maritieme industrie. KVNR voorzitter mevrouw Netelenbos heeft de officiële opening verricht. Met deze faciliteit kan Falck Safety Services veiligheidstrainingen verzorgen voor zeevarenden volgens de internationale richtlijnen van de STCW (standards of training, certification and watchkeeping). Er kan tevens getraind worden op specifieke noodprocedures en kenmerken van (bepaalde types) schepen kunnen in de training worden geïntegreerd.

Falck Safety Services heeft de vernieuwde regels van de STCW 2010 Manila Amendments vertaald naar een training die uniek is voor de maritieme industrie: Scenario Based Trainen (SBT). Bij deze manier van trainen wordt de dagelijkse werkomgeving van de deelnemers zo dicht mogelijk benaderd. Het trainingsobject heeft het uiterlijk van een schip en bevat alle elementen van een echt schip, zoals een machinekamer, kombuis, onderkomens van de bemanning en een Brug.

Falck Safety Services is de eerste trainingsaanbieder in Nederland die SBT aan kan bieden aan de maritieme industrie conform de STCW standaard. Falck biedt deze vorm van trainen al 15 jaar aan voor de offshore industrie. De ervaring die hierbij is opgedaan heeft aangetoond dat deelnemers een hoger opleidingsniveau kunnen bereiken in een kortere periode. SBT maakt het mogelijk om de trainingsduur van de herhalingstraining van alle basiselementen voor de scheepvaart te verkorten van 7 naar 5 dagen.

Bij Scenario Based Trainen kan de gehele bemanning van een schip, van matroos tot Officier en Kapitein, gelijktijdig getraind worden. Het gebruik van virtual reality software zorgt ervoor dat de training dicht bij de werkelijkheid komt. Dit maakt het mogelijk om extra scenario’s aan de training toe te voegen afhankelijk van de wensen van de klant. De scenarioschrijvers van Falck Safety Services stellen voor elk scenario een script op. Virtual reality maakt het mogelijk om een schip helemaal na te bootsen zodat de deelnemers hun eigen werkomgeving terugzien op de beeldschermen.

,,De KVNR vindt het bereiken van een hoger competentieniveau van zeevarenden door goede training zeer belangrijk, niet alleen omdat de wetgeving dit vereist, maar ook vanwege de behoefte vanuit de industrie. Het behouden van een hoog competentieniveau is zo mogelijk nog belangrijker. De KVNR omarmt het innovatieve en tijdige initiatief van Falck om een STCW scenario based training methode te ontwikkelen dan ook met beide armen’’, zegt mevrouw Netelenbos, Voorzitter van de KVNR.
,,We hebben deze training en faciliteit ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse rederijen en overheid. De wensen en eisen van de industrie en de STCW standaard zijn de basis geweest voor wat wij vandaag met trots gepresenteerd hebben’’, aldus John Herfkens Managing Director Falck Safety Services.

Meer… Falck Safety Services  

Related news

List of related news articles