Staten willen geen nieuwe verdiepingen van de Westerschelde

Provinciale Staten willen onder geen beding nieuwe verdiepingen van de Westerschelde. Na de komende derde verruiming moet het over en uit zijn. Een motie van GroenLinks, bestemd voor de Tweede Kamer en de Vlaamse regering, kreeg gisteren steun van alle partijen.

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant, 16-06-2007;