STC berispt door Onderwijsinspectie

  • binnenland

Het Scheepvaart- en Transportcollege in Rotterdam heeft van de Onderwijsinspectie onvoldoendes gekregen voor vijf willekeurig onderzochte mbo-opleidingen, zo meldt het AD. Het gaat om de opleidingen  schipper binnenvaart, logistiek supervisor, medewerker havenoperaties, scheeps- en jachtbouwkundige en stuurman werktuigkundige die tekort schieten. 

Het gaat niet goed op het gebied van de examens, het diplomeren en de kwaliteitszorg. Er zijn dossiers gevonden die ‘onoverzichtelijk en incompleet’ zijn, praktijktoetsen die niet transparant genoeg zijn, bij verschillende opleidingen is niet duidelijk of de examinatoren betrouwbaar, onafhankelijk en onderbouwd beoordelen.

Eind 2016 had de mbo-instelling zelf ook al geconcludeerd dat er tekortkomingen waren, waarna een reeks maatregelen zijn genomen. De verbeteracties moeten versneld en geïntensiveerd  doorgevoerd worden. Binnen één jaar moeten de problemen opgelost zijn.

Photo:

Related news

List of related news articles