STC-Group ontwikkelt cursus Ondernemersvaardigheden voor zeevisvaartsector

VisserijfotoMooi101020_netherland_4938

De STC-group is dé onderwijs- en kennisinstelling voor onder andere de zeevisvaartsector. Samen met Rabobank Goeree Overflakkee, accountantskantoor Baker Tilly Berk en assurantiekantoor John P. de Wit ontwikkelt de STC-Group een cursus Ondernemersvaardigheden. Deze cursus gaat bestaande én toekomstige zeevisvaartondernemers helpen bij het vergroten van hun bedrijfseconomische kennis en het aanscherpen van ondernemersvaardigheden. Een pilot van de cursus start begin 2015 op de STC-locatie in Stellendam.

Gezonde economische bedrijfsvoering
Zeevisvaartbedrijven zijn vaak echte familiebedrijven. De focus ligt bij deze bedrijven vooral op het vangen van vis en deze afleveren op de visafslag. Goed en duurzaam ondernemerschap en sturen op bedrijfseconomische cijfers komt vaak op de tweede plaats. En dat terwijl de noodzaak tot een gezonde economische bedrijfsvoering steeds belangrijker wordt. De initiatiefnemers van de cursus ondernemersvaardigheden, waaronder de STC-Group, zijn er van overtuigd dat de cursus zal bijdragen aan een economisch gezonde en duurzame bedrijfstak die is toegerust op de toekomst. De cursus zal niet alleen worden aangeboden aan ondernemers, maar ook aan MBO’ers die bij het Scheepvaart en Transport College een op de zeevisvaart gerichte opleiding volgen. Tijdens de cursus komen onder andere de volgende thema’s aan bod: financieel management, financiële administratie, marketing, ondernemersplan, operationeel management, personeel en organisatie.

Dit project is geselecteerd in het kader van het Nederlands Operationeel Programma “Perspectief voor een duurzame visserij”.

Europees Visserijfonds: Investering in duurzame visserij.

Meer… STC-Group