STC-Group start eigen uitgeverij: STC-EduPort

De STC-Group, de opleider voor het maritiem cluster, begint haar eigen uitgeverij:  STC-EduPort. Gisteren is met uitgeverij Smit & Wytzes in Urk een overeenkomst getekend waardoor de STC-Group nu de uitgeefrechten bezit van een aantal bekende technische boeken voor de opleiding tot maritiem officier of andere maritieme beroepen in zeevaart, waterbouw, zeevisvaart en offshore. Verdere aankopen en investeringen zullen worden uitgevoerd.

De STC-Group levert uitstekend onderwijs. Daarbij hoort goed onderwijsmateriaal. Dankzij de oprichting van de eigen uitgeverij kan de STC-Group, naast het zelf produceren van lesmateriaal, nu ook van oudsher goede lesstof actualiseren en opnieuw uitgeven in een hedendaagse en aantrekkelijke uitvoering. Hiermee wordt voorkomen dat goede boeken van de markt verdwijnen en wordt schaars wordende maritieme kennis geborgd bij de STC-Group. Daarmee zet de STC-Group zich in voor het behoud van maritieme kennis en actualiseren ervan waar nodig.

Voor een groot aantal andere maritieme standaardwerken heeft Nederlands grootste maritieme onderwijsinstelling de uitgeefrechten reeds in bezit. De STC-Group is ook de launching partner van NEVA, een nieuw maritiem kennisdisseminatie mogelijkheid voor het onderwijs en voor kennisverspreiding voor het maritiem cluster.

Als wereldwijd werkend opleidingsinstituut maakt de STC-Group een enorme autonome groei door. Bestaande markten breiden uit en nieuwe markten worden bediend, zowel in binnen- als buitenland. Elk jaar stijgt het aantal inschrijvingen in alle sectoren op alle onderwijsniveaus van VMBO, MBO en HBO. Door de schaarste aan nieuwe lesboeken en standaardwerken, de inzet om kennis te verwerven en te verspreiden, gebruikt de STC-Group ook deze mogelijkheid om haar positie te versterken en het Nederlands maritiem cluster te blijven ondersteunen.

Meer… STC-Group