Steeds meer innovatieve bedrijven in Scheveningse Inno-port

The Ocean Cleanup, Het Valorisatieprogramma Deltatchnologie, De Noordzeeboerderij en het Innosportlab Zeilen gaan zich vestigen in de Scheveningse Inno-port. Deze bedrijven verzilveren de kansen uit de agenda ‘Scheveningen Haven is en blijft haven’ die in 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Wethouder Karsten Klein (Stedelijke economie, zorg, havens en Scheveningen): “De Scheveningse Haven is perfect geschikt voor innovatieve bedrijven die zich bezighouden met bijvoorbeeld voeding, milieu en waterbeheer. De haven is ooit gegraven omdat mensen er hun brood konden verdienen. We zien langzaam maar zeker dit besef terugkeren. Scheveningen Haven is en blijft haven!” De gemeente Den Haag werkt samen met verschillende marktpartijen aan extra bedrijvigheid in Scheveningen-Haven. Het college wil banen creëren door meer maritieme bedrijvigheid toe te voegen aan de haven, en ziet kansen op vier gebieden: visserij, watersport, offshore-dienstverlening en innovatie.

Stimuleringsregeling
De gemeente heeft de ambitie om rond de derde haven van Scheveningen te komen tot Inno-port, een samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen die zich richten op vernieuwende projecten rond zee en kust. Op 1 februari kwamen in het Zuiderstrandtheater ruim 200 ondernemers bijeen om concrete kansen voor hun bedrijf of onderneming in Scheveningen-Haven te onderzoeken. Binnenkort presenteert de gemeente de nieuwe stimuleringsregeling Scheveningen Inno-port.

The Ocean Cleanup
The Ocean Cleanup is een initiatief van de jonge Delftenaar Boyan Slat. The Ocean Cleanup wil plastic afval op efficiënte en passieve wijze uit de oceanen halen, door middel van een systeem van drijvende barrières die het plastic concentreren waarna het uit de oceaan gehaald kan worden. Als testlocatie is gekozen voor de Noordzeekust, met Scheveningen Haven als uitvalsbasis. De test start in het tweede kwartaal van 2016 en is bedoeld om te onderzoeken hoe het systeem zich gedraagt bij verschillende weersomstandigheden en zeecondities. Rijkswaterstaat helpt bij het uitvoeren van de test.

Zeewierteelt
Begin mei start Proefboerderij Scheveningen met een onderzoek naar de technische haalbaarheid van zeewierteelt voor de kust van Scheveningen. Er is wereldwijd veel vraag naar zeewier, onder meer vanuit de voedingsindustrie, cosmetica en als bron van duurzame energie. Het is de bedoeling dat over 3 tot 5 jaar zeewierteelt voor de kust van Scheveningen op commerciële schaal mogelijk is.

Deltatechnologie
De gemeente Den Haag neemt vanaf januari 2016 deel aan het Valorisatieprogramma Deltatechnologie en water (VP delta), onderdeel van de TU Delft. In Scheveningen-Haven wordt de komende vier jaar de ‘proeftuin kust- en waterbeheer Scheveningen’ opgezet. Bedrijven en kennisinstellingen kunnen hier hun nieuw ontwikkelde concepten voor waterbeheer testen en demonstreren aan mogelijke afnemers.

InnoSportLab Zeilen
Het InnoSportLab Zeilen is al vanaf 2010 actief in Scheveningen-Haven. Hun zeilsimulator staat bekend als de beste ter wereld. Het Innosportlab Zeilen gaat verder als zelfstandige stichting en krijgt de opdracht om de uitdagingen van het zeilen te vertalen in concrete business cases.

Naar verwachting zullen zich dit jaar nog meer innovatie bedrijven uit de maritieme economie vestigen in Scheveningen Inno-port.

Meer… Den Haag