Steeds meer laad- en losfaciliteiten in de ‘Westlob’

De Eemshaven is één grote bouwput, niet in de laatste plaats vanwege de immense bouwactiviteiten in het oostelijke deel van de Eemshaven. Maar ook aan de andere kant van de haven, in de zogenoemde ‘Westlob’, worden forse investeringen gedaan in indrukwekkende infrastructurele bouwprojecten. In elk havenbekken worden momenteel nieuwe laad- en losfaciliteiten gecreëerd. Een overzicht:

Beatrixhaven
De tweede fase van de Beatrixhaven is inmiddels op diepte en het totale havenbekken is nu circa 700 meter lang met 700 meter kade aan de zuidkant. Momenteel vinden de afrondende werkzaamheden plaats aan de tweede fase. Er wordt gewerkt aan de bestrating van het kadeterrein en de aanleg van de overige infrastructuur, zoals riolering, verlichting en waterleiding. Verder zijn de voorbereidingen voor de aanleg van de volgende fasen van de Beatrixhaven ook al weer in volle gang. Afhankelijk van markt- en of klantwensen wordt de Beatrixhaven nog met één of twee fasen verlengd. Groningen Seaports ziet vooral mogelijkheden om rond de verlengde haven bedrijven te faciliteren die actief zijn in de offshore windindustrie.

Julianahaven
De verlenging van de bulkkade aan de noordzijde van de Julianahaven is inmiddels volop in aanbouw. Het betreft hier de vierde en laatste fase van de Julianakade, die nu met 350 meter verlengd wordt. Daarmee komt de totale lengte van de bulkkade dan op circa 1100 meter. Naar verwachting zal de kade in het derde kwartaal van 2011 gereed zijn. Verder worden op de kop van de Julianahaven, vooruitlopend op de definitieve investeringsbeslissing van Vopak, de voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een vingerpier met laad- en losarmen en de verplaatsing van de rorobrug naar de noordwest hoek van de Julianahaven. Met deze werkzaamheden wordt in het eerste kwartaal van 2011 begonnen.

Emmahaven
In de Emmahaven is de nieuwe drijvende steiger inmiddels opgeleverd. De oude steiger is vervangen en bovendien is de nieuwe uitgebreid met twee extra elementen, waardoor er nu ongeveer 700 meter aan ligplaatsen beschikbaar is. Tevens wordt er momenteel nog een nieuwe dienstensteiger aangelegd in de Emmahaven. De dienstensteiger wordt ter hoogte van het kantoorgebouw Nijlicht gebouwd en zal ondermeer plaats bieden aan de loodstenders van het Loodswezen en de nieuwe snelle RIB’s van Groningen Seaports.

Bron: Groningen Seaports, 13-12-2010;