Steeds meer medische consulten op zee

IJMUIDEN (ANP) – De Radio Medische Dienst (RMD) van de Koninklijke  Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft in 2002 een recordaantal consulten gegeven. De RMD-artsen hebben 930 keer per  telefoon of e-mail medisch advies gegeven aan zeevarenden over de  hele wereld. Dat meldde de reddingsmaatschappij dinsdag.  In 67 gevallen adviseerde de RMD om patienten door middel van  een reddingsboot of helikopter van boord te halen. De vijf artsen  hebben een reguliere praktijk en de KNRM huurt de artsen bij  toerbeurt in. De medische dienst is 24 uur per dag beschikbaar en  geeft overwegend advies aan Nederlanders. 


Van de 930 aanvragen waren 261 een vervolgconsult. De meeste  verzoeken waren afkomstig van de zeescheepvaart (432). De visserij  deed 119 keer een beroep op de RMD-artsen. 


De reddingsboten en het personeel van de KNRM hielpen afgelopen  jaar meer mensen met minder acties. De 39 reddingsstations voeren  1481 keer uit en hielpen daarbij 2994 mensen uit de problemen. In  2001 waren die aantallen respectievelijk 1529 en 2779. 


Voor de beroepsvaart kwam de KNRM 238 keer in actie (1098  geredde mensen) en 254 keer bij zogenoemde diverse diensten.  Daaronder vallen acties voor drenkelingen, wadlopers, dieren, maar  ook het bergen van stoffelijke overschotten en loze alarmeringen.  Voor dieren werd afgelopenjaar vaker uitgevaren: 22 keer ten  opzichte van negen keer in het jaar daarvoor. 


Het grootste deel betrof de recreatieve watersport. De  reddingsmedewerkers moesten 989 keer ingrijpen om 1863 mensen te  redden. De meeste hulpverleningen waren nodig voor zeiljachten  (539), gevolgd door motorjachten (147), kitesurfers en surfers  (126), vissersschepen (105) en sportvisboten (86). 

Bron: ANP – Waterland.net, 21-05-2003;